Per Bolund (MP) och Alice Bah Kuhnke (MP) presenterar ett gemensamt förslag tillsammans med de övriga partierna i den gröna gruppen i EU, på Miljöpartiets kongress.
Per Bolund (MP) och Alice Bah Kuhnke (MP) presenterar ett gemensamt förslag tillsammans med de övriga partierna i den gröna gruppen i EU, på Miljöpartiets kongress.

MP vill straffa USA med klimatavgift

Miljöpartiet vill att EU straffar USA med klimatavgifter på amerikanska varor. Partiet anser att USA smiter från sitt klimatansvar.

ANNONS
|

MP:s språkrör Per Bolund pekar på att USA:s president Donald Trump annonserat att USA ska lämna det globala klimatavtalet, det så kallade Parisavtalet, nästa år.

- Då tycker vi att man ska betala för den skada man orsakar, säger han.

En stor del av EU:s industri betalar i dag för sina koldioxidutsläpp genom att de omfattas av unionens system för handel med utsläppsrätter. MP vill att alla länder som inte vill vara med i det globala avtalet ska straffas genom att EU lägger en klimatavgift på varor som importeras därifrån.

ANNONS

"Inte acceptabelt"

Avgiften ska motsvara kostnaderna de europeiska företagen har för utsläppsrätter.

MP ser det inte som att EU därmed riskerar att ta första steget mot handelskrig med USA.

- Just nu konkurrerar europeiska företagare mot amerikanska som inte investerar i miljarder i omställning. Det är inte acceptabelt, säger partiets toppkandidat i EU-valet, Alice Bah Kuhnke.

Om USA skulle vilja ha ett handelskrig anser MP att EU:s motåtgärder ska vara klimattullar på amerikanska varor, vars produktion orsakat utsläpp.

"Green New Deal"

Förslaget på klimatavgifter finns i en handlingsplan döpt till "A Green New Deal" som europeiska miljöpartier har enats om i sin partigrupp i EU-parlamentet. I den ingår också ett förslag om att 50 procent av EU:s långtidsbudget ska gå till olika typer av klimatåtgärder och klimatinvesteringar

- Vi befinner oss i ett klimatnödläge och det är bra att många nu talar om det. Men vackra ord löser inte klimatkrisen, det gör däremot en kraftfull klimatpolitik, säger Bah Kuhnke.

ANNONS

Det är dock inte EU-parlamentet som utformar långtidsbudgeten. Ett förslag har lagts fram av EU-kommissionen, som nu EU-ländernas regeringar i EU:s ministerråd ska förhandla om.

EU-parlamentet ska dock godkänna helheten när ministerrådets förhandlingar är klara. MP räknar med att parlamentet med stöd av sin vetorätt kan få igenom sin vilja.

Ett fjärde förslag i handlingsplanen är att den europeiska investeringsbanken ska göras om till en klimatbank för kapital till en grön omställning.

TT

ANNONS