MSB: Brandpengarna räcker

MSB fick 300 miljoner kronor extra från staten för att täcka kostnaderna för sommarens skogsbränder. Nu har ansökningarna om utbetalningar börjat trilla in, och myndigheten är optimistisk om att pengarna kommer att räcka.

ANNONS
|

Räkningarna för sommarens många skogsbränder har börjat komma, och statens prognos ser ut att hålla. Hittills har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) betalat ut 37,4 miljoner, men hur stor slutnotan kommer att bli är det enligt myndigheten för tidigt att säga.

- Det är så många kommuner, 16–17, som är drabbade och ännu fler som hjälpte till. Så det är svårt att få en tydlig bild. Alla har inte färdigställt sina kostnader ännu, säger Torkel Schlegel, biträdande chef för rättsfunktionen på MSB.

ANNONS

"Det kommer gå bra"

Under tisdagen kom uppgifter om att enbart räddningstjänsten i Jämtland har betalat ut 25 miljoner kronor, och att det kommer ytterligare ansökningar om ersättningar därifrån. Samtidigt varnar räddningschefen i Jämtland, Lars Nyman, för att stödpengarna kanske inte räcker

- Det är tveksamt. För oss blir det ju väldigt dyrt, säger han till SVT Jämtland.

Men Torkel Schlegel är inte orolig:

- Vi tror att det kommer gå bra, det är ingen fara att vi överstiger det beloppet.

- Det var ju tre huvudsakliga områden som drabbades, Jämtlands, Dalarnas och Gävleborgs län, och om de "bara" behöver 35 miljoner vardera blir det ju mycket pengar över.

ANNONS

Ingen fara för kommunerna

Det kommer att dröja till mitten av oktober innan MSB kan utvärdera alla kostnader. Men det är ingen fara för att kommunerna ska stå utan stödpengar.

- Ur kommunernas perspektiv är det lagstadgat att de ska få ersättning från staten, så de ska inte behöva oroa sig. Det är bara för staten att betala ut, säger Torkel Schlegel.

TT

Andra insatser efter skogsbränderna

Länsstyrelsen i Jämtland har fått i uppdrag att samordna eftersläckningsarbetet av sommarbränderna och har tilldelats tre miljoner kronor.

Frivilligorganisationer har fått 25 miljoner i förstärkta resurser för att kompensera för kostnader som uppstått i samband med bränderna.

En särskild utredare ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med bränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län.

Trafikverket och Skogsstyrelsen har tidigare i augusti fått i uppdrag att kartlägga skador på trafikinfrastruktur efter storbränderna.

Källa: Regeringen

ANNONS