Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dan Eliasson, MSB:s generaldirektör, på Folk och försvars rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen.

MSB: Civilförsvaret brister på många fronter

Sveriges förmåga att motstå och hantera kriser och krig är djupt eftersatt, enligt MSB. Han utesluter inte att civilplikten kan behöva införas igen.

Det råder ett nytt försämrat säkerhetsläge i Europa och Sveriges närområde – men vår förmåga att möta de nya hoten har släpat efter i decennier, enligt Dan Eliasson, som deltar i Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

- Det brister på väldigt många fronter, säger generaldirektören i en intervju med TT.

Exempelvis visar den senaste stormen Alfrida på brister i elsystemen. Inte heller livsmedelsförsörjningen är uthållig vid kris enligt Eliasson, som även framhåller havererade betalningssystem som en stor risk.

- Vi behöver göra en kraftsamling i Sverige för att skapa robusta uthålliga system när det gäller energi, kommunikation, transporter, livsmedel, finansiella tjänster och liknande, säger han.

Mer sårbart

Det kan dock ta många år att bygga upp och arbetet behöver skyndas på, anser han.

- För varje dag är min bedömning att det svenska samhället blir mer sårbart. Händer något stort måste staten och befolkningen i Sverige vara förberedda på ett bättre sätt än i dag.

Han betonar det personliga ansvaret och påminner om broschyren om kris- och krigstips som skickades till alla hushåll förra våren.

- Det är inte som så att staten kommer springande efter en timme och hjälper dig, utan vi har alla ett stort ansvar för att förbereda oss, säger han.

Tidigare hade Sverige beredskapslager av både mat och läkemedel.

TT: Behöver vi ha det igen?

- Vi behöver ha mer beredskap än i dag. Men sedan om det är staten som ska ha lager eller företag som får stöd att lagerhålla åt staten – det återstår att se, säger han.

En utredare tittar just nu på det.

Säkra mer personal

Dan Eliasson utesluter inte heller att civilplikten, som är vilande sedan 2008, kan behöva aktiveras igen.

- Vi märker det vid kriser, som i somras vid bränderna, att organisationer ganska snabbt blir uttröttade. Att jobba 24-7 under lång tid, det sliter på kärnkompetens och personal. Då måste man hitta andra sätt att säkra personalförsörjningen, säger han.

- Vi behöver mer händer och fötter. Civilplikt kan vara ett sätt att åstadkomma det om inte andra resurser räcker till.

Han kan inte uttala sig om hur många som i så fall skulle behöva utbildas.

- Vi är inte där än.

Ett annat akut problem att komma tillrätta med är digitaliseringen och de säkerhetsbrister som följer i spåren av den, anser Dan Eliasson. Just nu går trenden åt fel håll.

- Hastigheten i säkerhetsarbetet när det gäller digitalisering går inte lika snabbt som själva digitaliseringen. Det gör att vi blir mer och mer sårbara och vi måste vända den trenden nu, säger han.

"Många slarviga"

Ny teknik som Internet of things (exempelvis smarta klockor, självkörande bilar, fjärrstyrd belysning), 5G och AI ökar sårbarheten ytterligare.

- Dramatiskt, säger Eliasson.

Samtidigt är folks medvetenhet kring den här typen av säkerhetsrisker i allmänhet väldigt låg, tror han.

- Jag tror att många i Sverige är lite slarviga med lösenord, med antivirus och uppdatering av programvara. Om man har känslig information måste tänka efter hur man hanterar den.