Dan Eliasson, MSB:s generaldirektör, på Folk och försvars rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen.
Dan Eliasson, MSB:s generaldirektör, på Folk och försvars rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen.

MSB: Civilförsvaret brister på många fronter

Sveriges förmåga att motstå och hantera kriser och krig är djupt eftersatt, enligt MSB. Han utesluter inte att civilplikten kan behöva införas igen.

ANNONS
|

Det råder ett nytt försämrat säkerhetsläge i Europa och Sveriges närområde – men vår förmåga att möta de nya hoten har släpat efter i decennier, enligt Dan Eliasson, som deltar i Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

- Det brister på väldigt många fronter, säger generaldirektören i en intervju med TT.

Exempelvis visar den senaste stormen Alfrida på brister i elsystemen. Inte heller livsmedelsförsörjningen är uthållig vid kris enligt Eliasson, som även framhåller havererade betalningssystem som en stor risk.

ANNONS

- Vi behöver göra en kraftsamling i Sverige för att skapa robusta uthålliga system när det gäller energi, kommunikation, transporter, livsmedel, finansiella tjänster och liknande, säger han.

Mer sårbart

Det kan dock ta många år att bygga upp och arbetet behöver skyndas på, anser han.

- För varje dag är min bedömning att det svenska samhället blir mer sårbart. Händer något stort måste staten och befolkningen i Sverige vara förberedda på ett bättre sätt än i dag.

Han betonar det personliga ansvaret och påminner om broschyren om kris- och krigstips som skickades till alla hushåll förra våren.

- Det är inte som så att staten kommer springande efter en timme och hjälper dig, utan vi har alla ett stort ansvar för att förbereda oss, säger han.

ANNONS

Tidigare hade Sverige beredskapslager av både mat och läkemedel.

TT: Behöver vi ha det igen?

- Vi behöver ha mer beredskap än i dag. Men sedan om det är staten som ska ha lager eller företag som får stöd att lagerhålla åt staten – det återstår att se, säger han.

En utredare tittar just nu på det.

Säkra mer personal

Dan Eliasson utesluter inte heller att civilplikten, som är vilande sedan 2008, kan behöva aktiveras igen.

- Vi märker det vid kriser, som i somras vid bränderna, att organisationer ganska snabbt blir uttröttade. Att jobba 24-7 under lång tid, det sliter på kärnkompetens och personal. Då måste man hitta andra sätt att säkra personalförsörjningen, säger han.

- Vi behöver mer händer och fötter. Civilplikt kan vara ett sätt att åstadkomma det om inte andra resurser räcker till.

ANNONS

Han kan inte uttala sig om hur många som i så fall skulle behöva utbildas.

- Vi är inte där än.

Ett annat akut problem att komma tillrätta med är digitaliseringen och de säkerhetsbrister som följer i spåren av den, anser Dan Eliasson. Just nu går trenden åt fel håll.

- Hastigheten i säkerhetsarbetet när det gäller digitalisering går inte lika snabbt som själva digitaliseringen. Det gör att vi blir mer och mer sårbara och vi måste vända den trenden nu, säger han.

"Många slarviga"

Ny teknik som Internet of things (exempelvis smarta klockor, självkörande bilar, fjärrstyrd belysning), 5G och AI ökar sårbarheten ytterligare.

- Dramatiskt, säger Eliasson.

ANNONS

Samtidigt är folks medvetenhet kring den här typen av säkerhetsrisker i allmänhet väldigt låg, tror han.

- Jag tror att många i Sverige är lite slarviga med lösenord, med antivirus och uppdatering av programvara. Om man har känslig information måste tänka efter hur man hanterar den.

TT

Fakta: Totalförsvaret

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar.

Försvarsmakten ska med hjälp av stödmyndigheter upprätthålla ett militärt försvar.

Det civila försvaret ska se till att samhället kan hantera situationer då beredskapen höjs. Det civila försvaret består av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Arbetet med vårt civila försvar har legat nere under många år, men mot bakgrund av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge beslutade regeringen 2015 att planeringen ska tas upp igen och det civila försvaret utvecklas.

Ännu återstår mycket arbete för att bygga upp alla delar igen. Det gäller bland annat frågor som rör skyddsrum och försörjningen av livsmedel vid krigsfara och krig.

Källa: Regeringen, MSB

Fakta: Totalförsvarsplikt

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

1. Värnplikt

Genomförs i Försvarsmakten. Sverige har ett system som kombinerar frivillighet med plikt. Du kan alltså bli uttagen med plikt om du är 18 år eller söka frivilligt till Försvarsmakten om du är 19 år eller äldre. Värnplikten genomförs i antingen armén, marinen eller flygvapnet.

2. Civilplikt

Kan göras inom både det militära och civila försvaret och då i verksamheter som regeringen beslutar om. För närvarande är civilplikten vilande, men regeringen kan vid behov besluta att den ska börja gälla igen.

3. Allmän tjänsteplikt

Betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, placeras på en annan arbetsplats, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att arbeta med något som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Källa: dinsakerhet.se

Fakta: Kris- och krigstips

Förra året fick alla svenska hushåll, för första gången på 57 år, en broschyr med kris- och krigstips – "Om krisen eller kriget kommer".

Viktigast är mat, vatten, värme och kommunikationer. Det är bra att ha ett lager med exempelvis potatis, pasta, konserver, mediciner och några vattendunkar. En batteridriven radio för att få samhällsinformation är också viktig, liksom extrabatteri eller så kallad power bank för att ladda mobilen när hushållselen är utslagen. Man ska inte räkna med att något (utom vatten/toaletter) finns i exempelvis skyddsrum.

Den gamla trycksaken "Om kriget kommer" gavs ut till 1961 och var starkt präglad av det kalla kriget.

Nu som då påpekas att främmande makt kan sprida desinformation för att vilseleda den svenska befolkningen. Men Sverige ger aldrig upp om vi blir anfallna, enligt såväl 1961 som 2018 års version. En klassisk formulering om fientlig propaganda är nästan ordagrann:

"Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska."

Källa: MSB

ANNONS