Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Ekodukten över E6 vid Kungsbacka ser till att natur och små djur på ömse sidor av den hårt trafikerade vägen inte blir helt åtskilda från varandra.

Naturens bro över motorväg invigs

I sommar har fjärilar, spindlar, ödlor och andra smådjur vid E6 norr om Kungsbacka kunnat nå artfränder på andra sidan vägen – utan livsfara, för första gången på många år. Nu invigs ekodukten som är naturens bro över motorvägen.

Viltbroar för större djur finns redan här och var i vårt vägnät. Ekodukten som nu är klar vid Sandsjöbacka, norr om Kungsbacka, är något annat. Den är 32 meter bred och 64 meter lång, med två meter höga skärmar på sidorna som ska dämpa ljud och ljus från E6-trafiken under ekodukten.

Syftet är att hålla ihop faunan på de olika sidorna av den hårt trafikerade vägen, så att inte väst- och östsidan med tiden blir helt åtskilda miljöer för de mindre djuren. Fjärilar har till exempel svårt att flyga så långt som över en motorväg.

Inredd för djuren

I Sandsjöbacka finns också rödlistade arter som hasselmus, hasselsnok och sandödla. Med stenrösen och buskage har ekodukten anpassats för dem.

Ekodukten stod klar i början av juni och man vet att den redan använts av många djurarter, stora som små.

- Den är "pimpad" med saker som ska gynna framförallt blommor, insekter och andra smådjur, säger Mats Lindqvist, miljöspecialist på Trafikverket.

Människor kan också passera över ekodukten. Men den är inte för motortrafik. Det är en skillnad mot mindre faunabroar, som ofta har både en grön yta och en grusväg för gles biltrafik.

Byggproblem

Bygget i Sandsjöbacka råkade ut för ett bakslag i januari 2017 när två stöttor vek sig under en gjutform och trafiken på E6 fick stoppas. Men den hotade delen av bron kunde rivas kontrollerat innan den rasade, och trots den påtvingade omstarten höll bygget tidsplanen till slut.

Ekodukten vid Kungsbacka är Sveriges första som byggts över en befintlig väg.

I Uppsala finns en bred bro över Bärbyleden som binder ihop både natur och bostadsområden på ömse sidor av vägen, utan biltrafik. Den kan också räknas som ekodukt, även om den ligger i ett delvis urbant område, enligt Trafikverket.