Varje år kastas en miljard fimpar på marken i Sverige.
Varje år kastas en miljard fimpar på marken i Sverige. Bild: Berit

Nio av tio vill bötfälla fimpare

Varje år kastas en miljard fimpar på marken i Sverige. Majoriteten av svenskarna vill se en förändring i den nuvarande lagstiftningen om nedskräpning – då man i nuläget inte kan bli bötfälld för att kasta småskräp på gatan.

ANNONS

93 procent av de tillfrågade svenskarna svarade att de som kastar sina cigarettfimpar på marken borde kunna bli bötfällda. Det visar en Sifoundersökning som beställts av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Varje år kastas en miljard fimpar på marken i landet, enligt siffror från Håll Sverige Rent. Ett miljöbrott som man inte kan bli bötfälld för. Nuvarande lagstiftning innefattar nämligen inte cigarettfimpar, tuggummin och annat mindre skräp.

Johanna Ragnartz, VD för stiftelsen Håll Sverige Rent.
Johanna Ragnartz, VD för stiftelsen Håll Sverige Rent. Bild: Viktor J Fremling

– I nuläget ser det ut så att det är olagligt men inte straffbart, vilket vi såklart tycker är helt fel. Vi blev då nyfikna; hur tänker svenskarna? Finns det stöd för att göra en lagförändring? Och enligt vår Sifo-undersökning så gör det ju det, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

ANNONS

Att göra det möjligt att bötfälla all typ av nedskräpning skulle underlätta för poliserna i deras arbeta mot miljöbrott, anser Johanna Ragnartz.

– Jag menar, vad är småskräp? Lagtexten beskriver det som fimpar, bussbiljetter och annat. Men ska man i ögonblicket behöva bedöma vad som ingår? Jag har pratat med en polis som sa att han använde en tändsticksask som mått för att bedöma vad som är ett tillräckligt litet småskräp.

Svåra för naturen att bryta ner

Hon tror att folk känner så starkt inför fimparna eftersom det är svårt för naturen att bryta ner dem.

– Idén med ett filter är ju att ta bort det farliga för rökaren, och då fastnar det i filtret. Därför innehåller de ju en hel del gifter som är dåliga för både människor, djur och natur.

Att det inte finns tillräckligt många askkoppar eller soptunnor är inte en giltig ursäkt att kasta sin fimp på marken, menar Johanna Ragnartz.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar i den gemensamma miljön. Finns det ingen papperskorg och jag har suttit och ätit en hamburgare så får jag ju gå och leta en papperskorg, jag kastar det ju inte på marken. Varför skulle rökaren vara exkluderad från detta? Jag tycker att man får röka, äta och dricka hur mycket man vill men ta ansvar för ert eget beteende.

ANNONS

Lagstiftningen: Brott mot miljöbalken

Föreläggande av ordningsbot får utfärdas för nedskräpningsförseelse då någon på gator och torg samt i parker och på liknande offentliga platser skräpat ned med små mängder skräp t.ex. snabbmatsförpackningar, glas och plastflaskor, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och andra engångsartiklar.

Om någon placerar ut större mängder av sådant skräp eller skräpar ned i systematisk omfattning är gärningen normalt att anse som nedskräpning och ska inte bli föremål för ordningsbot. Detsamma ska gälla när någon skräpat ned med förpackningar som innehåller tändvätska, färg eller andra kemikalier som kan vara miljöfarliga.

Att kasta bort en bussbiljett, en cigarettfimp, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande är normalt att anse som en ringa förseelse och är inte förenad med straffansvar.

Källa: Åklagarmyndigheten

Undersökningen:

Sifoundersökningen genomfördes under perioden 29 maj till 6 juni 2018. Frågan besvarades av 1 000 personer i en webbaserad enkät.

Frågan löd: ”All nedskräpning är förbjuden och kan leda till böter eller fängelse. Småskräp som till exempel cigarettfimpar och bussbiljetter omfattas dock inte av nedskräpningsboten. Varje år kastas omkring en miljard fimpar på marken i Sverige. Anser du att fimpar och annat småskräp borde omfattas av nedskräpningsboten?”

Ja, absolut: 69 procent

Ja, helst: 24 procent

Nej, helst inte: 4 procent

Nej, absolut inte: 1 procent

Tveksam, vet ej. 2 procent

ANNONS