Nyanlända ska lära mer om lagar

Samhällsorientering ska göras obligatorisk för alla asylsökande och nyanlända anser etableringsminister Ylva Johansson (S). Och det ska bli mer fokus på lagar, rättigheter och hur Sverige är organiserat än källsortering och val av el- och fondbolag.

ANNONS

- Det ska inte handla om vad man tror på, hur man klär sig, äter eller om Små grodorna. Det ska handla om grundläggande värderingar, hur vi organiserar samhället och individens rättigheter, säger Ylva Johansson till TT.

Hon har just tagit emot en utredning om hur samhällsorienteringen för nyanlända kan göras om, ett uppdrag som hon gav länsstyrelsen i Jönköping i vintras. Samhällsorienteringen är till för att ge kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande värderingar, om den enskildes rättigheter och skyldigheter, om hur samhället är organiserat samt praktiskt vardagsliv.

ANNONS

Rensa bort

Utredningen anser att det är för mycket smått bland det stora. Det mindre viktiga bör rensas bort eller tas senare, antalet timmar utökas från dagens 60 timmar och kvaliteten på lärare och undervisning höjas. Ett problem är också att det för många tar lång tid, ibland flera år, innan de deltar i samhällsorientering. Det kan också behövas mer resurser.

TT: Varför är samhällsorienteringen viktig, vad är det människor inte lär sig eller förstår?

- Många som flyr till Sverige kommer från länder med stora skillnader i normer och värderingar jämfört med Sverige. Det handlar om hur samhället är organiserat – sådant som jämställdhet, tvåförsörjarmodell, individens och barns rättigheter, rätten att själv bestämma över sin kropp och sexualitet, tilltron till institutioner, säger Ylva Johansson.

Måste förstå

- Det här är stora förändringar som människor måste få en fair chans att ta till sig och förstå. Då kanske det är det man ska betona och låta allemansrätt, källsortering och annat komma lite efter, säger hon.

ANNONS

Det är obligatoriskt för personer som har fått uppehållstillstånd att delta i samhällsorientering. Men Ylva Johansson vill att det ska gälla även asylsökande samt äldre över 65 år.

- Det borde vara obligatoriskt för alla. Normer och värderingar som bärs av en äldre generation kan vara ett problem, säger Johansson.

Det kan till exempel inte vara en tonårstjejs ansvar, när det gäller hedersförtryck, att lära föräldrar och släkt vilka rättigheter som finns i Sverige.

- Det är samhällets ansvar, säger Johansson.

Hon anser också att det är värt att fundera på om personer som av en eller annan anledning inte deltagit ska göra det i efterhand.

Ylva Johansson utesluter inte att regeringen kan vara färdig med ett förslag till omgjord samhällsorientering före valet i höst.

TT

Fakta: Samhällsorientering

Samhällsorientering riktas till personer som fått uppehållstillstånd. Sedan årsskiftet är den obligatorisk , den som inte deltar kan förlora etableringsersättning.

I orienteringen ska ingå minst 60 timmars samhällsinformation. Den ska ges på modersmålet, om möjligt, eller på svenska genom tolk. Den ska genomföras omgående efter beviljat uppehållstillstånd.

Dessa delar ska ingå:

Etablering, arbetet och språkets betydelse, kultur och högtider.

Arbetsmarknad, om att bo i Sverige, näringsliv , geografi, befolkning, vardagsliv, allemansrätt och djurskydd.

Att försörja sig och utvecklas.

Att bilda familj och ha barn i Sverige.

Att påverka, demokrati, politiskt system. rättigheter och skyldigheter, yttrandefrihet.

Att vårda sin hälsa – hälso- och sjukvård, apotek.

Att åldras – pensioner, äldreomsorg, begravning.

Källa: Länsstyrelsen

ANNONS