Nyanlända ska skolas i svenska värderingar

Regeringen anser att nyanlända ska lära sig mer om vilka värderingar och normer som råder i Sverige. Därför ses samhällsorienteringen nu över. Moderaterna kritiserar att regeringen drar fötterna efter sig när det gäller att göra samhällsorienteringen obligatorisk för asylsökande.

ANNONS

- Jag tror att det blir lättare att leva i Sverige, om du också förstår de normer och värderingar som inte är lag, men som styr vårt sätt att tänka, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) till TT.

Sådana värderingar kan röra jämställdhet, individers rättigheter kontra familjens och barns rättigheter.

- I Sverige är vi uppbyggda på två-försörjarfamiljer och att barn är på förskola, fritids och skola. Det skiljer sig väldigt mycket från många av de länder som många flyktingar kommer ifrån. Då måste de få en chans att kunna förstå hur det här fungerar, att barnen har det bra, fast mamma jobbar, säger Ylva Johansson.

ANNONS

Kritik från M

Länsstyrelsen i Jönköpings län får nu i uppdrag att se över samhällsorienteringen för att ge mer plats åt värderingar. Den sista maj ska förslagen vara klara.

Moderaterna är positiva till att värderingar får större plats, men är kritiska mot att det fortfarande inte finns ett förslag om att göra samhällsorienteringen obligatorisk redan under asyltiden. Det kom Alliansen och regeringen överens om i migrationsöverenskommelsen hösten 2015.

- Jag är förvånad över att det ska behöva ta så lång tid, säger M:s migrationspolitiske talesperson Johan Forssell.

Nu ligger den frågan i en utredning som ska vara klar den sista mars. Med tanke på den tid det normalt tar att arbeta fram lagförslag är det inte troligt att det kommer på plats före valet.

- Jag har svårt att se att regeringen ska hinna med det, säger Forssell.

Allemansrätt

Enligt ministern visar utvärderingar av samhällsorienteringen att både utbildare och deltagare vill ha mer tid för värderingsfrågor. I dag är innehållet mer praktiskt inriktat när det gäller rättigheter och skyldigheter, till exempel hur man gör för att ställa sig i bostadskön eller hur allemansrätten fungerar.

ANNONS

- De får lära sig hur man får bryta kvistar och hur länge man får övernatta utan att tala med markägaren. Men för de flesta är det inte det som är de stora frågorna, utan det rör värderingar och tar lite tid att ta till sig, säger Johansson.

Alla ska jobba

En annan sak som Ylva Johansson lyfter fram är att välfärdssystemen bygger på att alla bidrar.

- Alla som kan jobba måste jobba. Det är inget man kan välja bort. Det handlar också om den typen av värderingar, säger hon.

Ylva Johansson tycker inte att det handlar om att "pracka på" någon vad de ska tänka eller hur de ska vara.

- Varje människa bestämmer själv vad den ska tycka, däremot bestämmer samhället vilka lagar och regler man måste följa. Dem måste man följa även om man inte gillar dem, säger hon.

ANNONS
TT
ANNONS