Nytt presstöd ska ge mer lokal journalistik

Sju riksdagspartier är överens om ett nytt mediestöd som ska ersätta det nuvarande presstödet från 2019. Det ska ge möjligheter att återuppväcka journalistisk bevakning på orter där den försvunnit.

ANNONS

- Med det här mediestödet, med innovationsstöd och vita fläcken-stöd för lokal journalistik, puttar vi branschen i rätt riktning samtidigt som vi också investerar i det som gör skillnad på lång sikt, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Från 2020 ska det totala mediestödet nå 677 miljoner kronor, jämfört med dagens 577 miljoner för presstödet. Det system som regeringspartierna, budgetpartnern Vänsterpartiet och de fyra borgerliga Allianspartierna, alla förutom Sverigedemokraterna, föreslår innebär att stödet renoveras och får en del nya inslag.

ANNONS

Ett stöd för lokal journalistik införs. Det ska ges till medier i områden av landet som är eller har blivit vita fläckar. Stödet kan bli som högst en miljon per år och området som ska täckas in är vanligen en kommun.

Ett reformerat innovationsstöd införs. Både vita fläcken-stödet och innovationsstödet syftar till, enligt de sju partierna, att "stärka demokratin" genom att "främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet. Stödet kan ges till tryckta tidningar, till webbsidor, eller journalistik i radio eller rörlig bild.

De existerande drift- och distributionsstöden höjs och förlängs.

- Papperstidningen fyller fortsatt sin funktion, den är helt central i många människors liv och för deras verklighetsuppfattning, säger Bah Kuhnke.

Det nya presstödet kräver ett godkännande i enlighet med EU:s regler om statsstöd.

En proposition med förslagen från de sju partiernas uppgörelse ska lämnas till riksdagen senast den 20 mars.

TT
ANNONS