Nytt presstöd ska ge mer lokal journalistik

Mer lokal journalistik och mer teknikneutralt stöd är huvudlinjerna i förslaget till nytt presstöd som sju partier står bakom. Mediebranschen är positiv men efterfrågar mer detaljer. Och vad säger EU?

ANNONS

- Med det här mediestödet, med innovationsstöd och vita fläcken-stöd för lokal journalistik, puttar vi branschen i rätt riktning samtidigt som vi också investerar i det som gör skillnad på lång sikt, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Från 2020 ska det totala mediestödet nå 677 miljoner kronor, jämfört med dagens 577 miljoner för presstödet. Det system som regeringspartierna, budgetpartnern Vänsterpartiet och de fyra borgerliga Allianspartierna, alla förutom Sverigedemokraterna, föreslår innebär att stödet renoveras och får en del nya inslag.

ANNONS

Ett stöd för lokal journalistik införs. Det ska ges till medier i områden av landet som är eller har blivit vita fläckar. Stödet kan bli som högst en miljon kronor per år och området som ska täckas in är vanligen en kommun.

"Stärka demokratin"

Ett reformerat innovationsstöd införs. Både vita fläcken-stödet och innovationsstödet syftar till, enligt de sju partierna, att "stärka demokratin" genom att "främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet. Stödet kan ges till tryckta tidningar, till webbsidor, eller journalistik i radio eller rörlig bild.

De flesta kommentarer från mediebranschen välkomnar tanken på mer lokal journalistik, men det finns gott om frågor. Hur ska de nya stöden fördelas och vad händer när pengarna tar slut? Distributionsstödet höjs, men räcker det när allt fler mediehus överväger att gå över till postdistribution och att det som landar i brevlådan efter lunch knappast kan kallas morgontidning? Varför är det totala presstödet fortfarande så snålt jämfört med pengarna till public service?

- Det är förstås jätteintressant om vi kan få möjlighet till ännu mer lokal närvaro. Men vad händer när pengarna är slut? Stödet ska ju inte enbart gå till tidningar utan det kan också handla om en ren digital närvaro. Och vad är lokal närvaro? Måste det finnas en lokalredaktion eller kan man vara närvarande i kommunen två gånger i veckan? Det krävs mycket mer detaljer, säger Jessica Wennberg, chefredaktör på Västerbottens-Kuriren.

ANNONS

Dyr utdelning

- För oss är distributionsstödet också viktigt. I vårt område är distributionskostnaderna väldigt stora och på många ställen i landet väljer man postdistribution och det betyder ju att man inte kan få en morgontidning eller en lördagstidning.

Det nya presstödet kräver ett godkännande i enlighet med EU:s regler om statsstöd och kommissionen har tidigare ifrågasatt det svenska stödsystemet. De sju partierna skriver dock i debattartikeln att de har god förhoppning om att få ett godkännande.

TT

Fakta: "Nya" presstödet

Driftsstödet för medel- och högfrekventa tidningar höjs med cirka 10 procent. Taket i det nuvarande regelverket på 40 miljoner kronor per år föreslås kvarstå.

Distributionsstödet höjs med 50 procent.

Totalt höjs stöden under med 20 procent eller 110 miljoner kronor 2019-2020 jämfört med i dag. Det måste dock ske "inom den finansiella ramen och är i mån av tillgängliga medel".

En proposition med förslagen från de sju partiernas uppgörelse ska lämnas till riksdagen senast den 20 mars.

ANNONS