Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) höll en pressträff för att presentera en lagrådsremiss med förslag som ska ge Skolinspektionen ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister.
Utbildningsminister Anna Ekström (S) höll en pressträff för att presentera en lagrådsremiss med förslag som ska ge Skolinspektionen ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister. Bild: Henrik Montgomery/TT

Oseriösa skolor ska kunna stängas lättare

Regeringen vill stärka Skolinspektionens möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister.
– Skolor med stora brister ska stänga och oseriösa aktörer ska inte få driva skolor, säger utbildningsminister Anna Ekström (S)

Hon understryker på en pressträff att de regler som finns nu inte räcker till.

– Med dagens alldeles för lösa regelverk har skolor fått fortsätta trots upprepade missförhållanden, år ut och år in.

Anna Ekström räknar med att förslagen i lagrådsremissen, som ska bli en proposition till riksdagen i november, ska kunna få brett stöd i riksdagen. Åtminstone borde de få det, understryker hon.

– Det kan inte ha undgått någon att vi ibland i Sverige får läsa om skolors missförhållanden, till och med bland tidningarnas brottsreportage, säger utbildningsministern.

Brister i regelverket

Endast seriösa aktörer som håller hög kvalitet ska kunna driva skolor. Men Skolinspektionen har i dag inte de lagliga muskler som behövs för att stänga skolor med stora brister.

– Om en skola gång på gång har allvarliga brister som åtgärdas, men där det gång på gång upptäcks nya brister, måste Skolinspektionen med dagens regelverk börja om från början med tillsyn.

Inspektionen ska därför få ökade möjligheter att snabbare stänga skolor med allvarliga, återkommande brister, säger Ekström.

Om en ny allvarlig brist uppdagas inom två år efter det att en skola har fått ett föreläggande om att göra något åt ett missförhållande ska Skolinspektionen omedelbart kunna stänga skolan.

Det gäller både friskolor och kommunala skolor, även om det ska gå till på lite olika sätt. Men reglerna blir mer lika.

En kommunal skola ska kunna få verksamhetsförbud, eller som i dag krav på rättelse samtidigt som skolan drivs vidare, medan friskolor får sitt godkännande att driva skola återkallat.

"Mer lika"

Tidigare har det inte varit möjligt att stänga kommunala skolor.

– Med det här förslaget blir regelverket mer lika mellan enskilda och kommunala huvudmän, säger Anna Ekström.

Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson, Patrick Reslow, anser att det är på tiden att regeringen kommer till skott. Men han kritiserar att förslagen vill gå mildare fram mot kommunala bristskolor jämfört med friskolor. Reglerna ska vara samma.

"Att som utbildningsminister hänvisa till kommunernas skyldighet att tillhandahålla utbildning som en ursäkt för att barn ska gå kvar i undermåliga skolor håller inte", skriver Reslow i en kommentar.

Nästa år

Om Lagrådet inte har några allvarligare invändningar och propositionen klarar sig igenom riksdagen ska förslagen träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagrådsremissen har sin grund i promemorian "En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn" från förra hösten, som föreslog flera skärpningar i skollagen för att kunna stoppa oseriösa skolaktörer.

Förslagen i promemorian gick på remiss förra hösten och möttes med viss skepsis från flera remissinstanser.

Fakta: Regeringens förslag till ändringar i skollagen

Statens skolinspektion ska kunna förbjuda en kommun eller en region att driva en verksamhet vidare om ett föreläggande att avhjälpa brister inte har följts och missförhållandet är allvarligt.

Om en tillsynsmyndighet bedömer att de brister som påtalas i ett föreläggande mot en offentlig eller enskild huvudman utgör ett allvarligt missförhållande, ska tillsynsmyndigheten ange det i föreläggandet.

Inom två år från beslutet om föreläggande ska tillsynsmyndigheten kunna besluta återkallelse, verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för rättelse om ett allvarligt missförhållande på nytt visar sig i verksamheten och huvudmannen redan före föreläggandet har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter.

Det föreslås att beslut som fattas med stöd av de nya bestämmelserna ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Källa: Regeringen