Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Moderaternas talesperson Johan Forssell. Bild: Lars Schröder/TT

Partierna kunde inte enas mot gängvåldet

Regeringen går fram med en egen lista på åtgärder mot gängvåldet.
Moderaterna och Kristdemokraterna anser att de inte räcker.

Försöken att nå en bred överenskommelse om hur de kriminella gängen ska stoppas har spruckit.

– När det gäller vikten av en skärpt rättspolitik så står vi tyvärr väldigt långt ifrån varandra, säger M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

M och KD hoppade av förhandlingar efter att ha fått regeringens sista förhandlingsbud på lördagsförmiddagen.

– Det var otillräckligt. Flera av rikspolischefens förslag är till exempel inte med, säger KD:s Andreas Carlson.

Straffrabatt snävas åt

M och KD saknade flera förslag på listan. Ett var att ge polisen möjligheter att upprätta tillfälliga visitationszoner. Ett annat var att avskaffa straffrabatten för de som döms för flera brott samtidigt. Ett tredje var slopad straffrabatt för unga i åldern 18-21 år.

Regeringen gick bara med på att snäva åt rabatten så att den inte ska gälla för grov och upprepad brottslighet. Enligt KD är det förslaget alldeles för tamt och skulle bara drabba någon procent av brottslingar som är 18–21 år gamla.

Efter att M och KD hoppat av förhandlingarna gav även Liberalerna upp.

– Det finns inte längre någon grund för en bred överenskommelse, säger L:s rättspolitiske talesperson Johan Pehrson.

Många utredningar

Centern ville fortsätta förhandlingarna och uppmanade dem som hoppat av att "ta sitt förnuft till fånga" och återvända till förhandlingsbordet.

I ett inlägg på Facebook kallar partiledaren Annie Lööf avhoppen för symbolpolitik: "Centerpartiet är beredda att ta ansvar för att stoppa gängvåldet. Andra partier väljer att hoppa av blocköverskridande samtal och ägna sig åt symbolpolitik. Vill man på allvar göra något åt gängkriminaliteten behöver man också orka ta ansvar."

Den rödgröna regeringen går nu ensam fram med en lista på 34 punkter. Inrikesminister Mikael Damberg (S) kallar listan för ett "kraftfullt gängpaket".

Men över hälften av punkterna ska först utredas eller ses över. Det innebär vanligtvis minst ett par år innan lagändringar kan träda i kraft.

Många av utredningarna handlar om skärpta straff, men även om ett system med kronvittnen och om att införa en möjlighet att få vittna anonymt.

– Oavsett från vilket parti förslagen kommer så behöver de utredas. Grundlagen gäller för alla partier, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Inga visitationszoner

Justitieminister Morgan Johansson (S) pekar på att när det gäller åtgärd nummer ett på listan, att ge polisen möjlighet till hemlig dataavläsning, så kommer en proposition i december.

Det var dock en åtgärd som fanns med redan i den blocköverskridande terrorismöverenskommelsen 2015.

Lagförslag om att snäva in straffrabatten för unga 18-21 år, liksom att införa påföljden ungdomsövervakning aviseras till våren 2020.

Regeringen vill låta utreda bättre möjligheter för polisen att genomföra husrannsakan kopplat till gängskjutningar. Justitieministern anser att det är bättre än M:s förslag om visitationszoner.

Oeniga om mängdrabatt

Visitationszoner skulle ge polisen rätt att inom ett visst område visitera personer utan konkret brottsmisstanke.

– Det är också ett sätt att stöta bort alla de människor man behöver stöd av, säger Johansson.

Bland förslag som ska utredas står också obligatorisk häktning för fler brott. M:s förslag på att sänka gränsen för obligatorisk häktning till alla brott som har ett straffminimum på ett års fängelse nobbas dock.

När det gäller mängdrabatten på straff, som M vill slopa, har riksdagen redan uppmanat regeringen att gå vidare med den saken.

Johansson uppger att en sådan åtgärd är komplicerad eftersom den kan innebära att en person som begått många stölder får ett längre fängelsestraff än till exempel någon som begått våldtäkt.

Majoritet finns

Regeringen räknar med att det finns majoritet i riksdagen för att genomföra alla förslagen på listan.

M och KD uppger att de i riksdagen kommer att stödja alla regeringsförslag som de tycker är bra. Men de kommer också att aktivt bedriva opposition för att få igenom de förslag regeringen har nobbat.

En del av punkterna på regeringens lista kommer att kräva ökade resurser. C och L är redo att diskutera det i kommande budgetförhandlingar.

Vänsterpartiet är kritiskt till regeringens lista av andra skäl än M och KD. Partiet tycker att den handlar för mycket om straff.

– Det spelar ingen roll om man straffar de som begår brott om det hela tiden finns unga som är beredda att hoppa in i gängen i stället, säger Mia Sydow Mölleby (V).

Peter Wallberg/TT

Inrikesminister Mikael Damberg (S), miljöminister Karolina Skog (MP) och justitieminister Morgan Johansson (S) på lördagens presskonferens. Bild: Lars Schröder/TT

1. Lagförslag om hemlig dataavläsning i höst.

2. Utred sänkta gränser för hemliga tvångsmedel, som teleavlyssning.

3. Utred bättre möjligheter för husrannsakan kopplad till gängskjutningar.

4. Utred att fler brott ska innebära obligatorisk häktning.

5. Snabbare lagföring av unga i hela Sverige från 2022.

6. Utred hur ordningsvakter ska kunna avlasta polisen.

7. Utred automatisk kameraövervakning i gränsnära områden.

8. Förstärk myndighetssamarbetet mot grov organiserad brottslighet.

9. Se över möjligheterna att förverka brottslingars tillgångar.

10. Utred bättre åtgärder mot barn som misstänks för brott.

11. Lagförslag om slopad straffrabatt för unga vuxna vid grov brottslighet våren 2020.

12. Utred vistelseförbud.

13. Mer resurser för LVU-placering av unga.

14. Fler ungdomsvårdsplatser.

15. Utred skärpta straff för de som rekryterar unga till kriminalitet.

16. Utred skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser.

17. Lagförslag om skärpta straff för vapen och sprängmedelsbrott våren 2020.

18. Utred skärpta straff för överlåtelse av narkotika.

19. Lagförslag om att villkorlig frigivning kopplas till återfallsförebyggande åtgärder våren 2020.

20. Lagförslag om ungdomsövervakning våren 2020.

21. Utred straff för att lämna falska uppgifter i polisförhör.

22. Utred system med kronvittnen.

23. Utred höjda minimistraff för hot mot vittnen.

24. Utred höjning av straff för mened och skyddande av brottsling.

25. Utred anonyma vittnen.

26. Förstärk vittnesskyddsprogrammet.

27. Tillsätt en trygghetsberedning hösten 2019.

28. Satsa långsiktigt på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden.

29. Socialtjänsten ska kunna gripa in tidigare i fler situationer mot familjer. Lagförslag hösten 2021.

30. Socialtjänst på kvällar och helger i socialt utsatta områden.

31. Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommuner.

32. Samordna insatser för barn och unga i riskzon.

33. Inför ett nationellt avhopparprogram.

34. Utred effektivare arbete mot penningtvätt.

Källa: Regeringen