EU-parlamentarikern Lars Adaktusson utmanar Emma Henriksson (KD) om platsen som andre vice ordförande på KD:s riksting i helgen. Arkivbild.
EU-parlamentarikern Lars Adaktusson utmanar Emma Henriksson (KD) om platsen som andre vice ordförande på KD:s riksting i helgen. Arkivbild.

Personstrid väntar på KD-ting

En strid om maktpositionerna i partiet väntar kristdemokraterna när de samlas till riksting i Uppsala i helgen. EU-parlamentarikern Lars Adaktusson utmanar valberedningens kandidat till andre vice ordförande Emma Henriksson (KD). En annan stridsfråga kan bli asylpolitiken där en mjuk och en hård falang står mot varandra.

ANNONS
|

Valberedningen tycker att det räcker med att Adaktusson sitter i partistyrelsen. Den föreslår att Jakob Forssmed och Emma Henriksson ska flankera Ebba Busch Thor som vice ordförande. Till skillnad från Busch Thor och Adaktusson sitter de båda i riksdagen. Men själv vill Adaktusson in i presidiet.

Enligt Aftonbladet har han starkt stöd i flera distrikt, bland annat i Stockholms stad, Kronoberg och Dalarna, men enligt vad TT erfar är distrikten splittrade. Det enda som tydligt stöder Adaktusson är Östergötland. TT har inte lyckats nå Lars Adaktusson för en kommentar.

Partiledningen vill helst ha fokus på vård- och äldreomsorgspolitiken, där man lägger ett 40-tal förslag om bland annat fler vårdplatser, kömiljard och helg- och kvällsöppna vårdcentraler.

ANNONS

Asylpolitiken splittrar

Men ombuden vill även diskutera asylpolitiken som blottar en spricka i partiet. Det finns en falang som vill ha en ny asyl- och migrationspolitik med mjukare framtoning med permanenta uppehållsstillstånd och generösare anhöriginvandring. Mot det står en hårdare falang med ungdomsförbundet i spetsen som liksom Moderaterna vill ha en övergång till asylkvotsystem, asylprövning utomlands och begränsning av sociala förmåner för nyanlända.

Partistyrelsen står mitt emellan och försvarar den nuvarande politiken.

En annan stridsfråga blir kraven på kommunala poliser, som partistyrelsen säger nej till.

Kampen för överlevnad

- Det får vi nog kämpa en del med, säger partisekreteraren Acko Ankarberg (KD).

Och under allting ligger frågan hur partiet ska överleva i valet. Opinionskurvan de senaste tre åren är ingen kurva utan en svagt ringlande orm under fyraprocentsspärren. I valen 2010 och 2014 kom partiet in i riksdagen tack vare taktikröster.

Ofta är det Moderater som vill försäkra sig om att KD kommer in men med opinionsraset för M det senaste året är stödet därifrån osäkrare.

- Min bedömning är att KD är beroende av att det dels finns en fungerande Allians, dels att den är i närheten av att bli större än de rödgröna partierna. Då blir det strategiskt viktigt för allmänborgerliga väljare att KD verkligen klarar spärren, säger statsvetaren Henrik Oscarsson.

ANNONS
TT
Fakta: KD:s väljarstöd

Utan taktikröster hade KD inte klarat vare sig 2010 eller 2014 års val.

32 procent av KD:s väljare i det senaste valet angav att de taktikröstade.

Partiet har en åldersstigen väljarskara, 39 procent av väljarna är över 60 år.

Starkt stöd bland kyrkobesökare, 24 procent jämfört med 2 procent bland dem som aldrig går i kyrkan.

De senaste 16 åren har man tappat starkt bland pensionärer.

Under Alf Svensson 2001 röstade 18 procent på KD. I dag är siffran nere på 3-4 procent.

KD brukar oftast gå framåt i valets slutskede.

Källa: Svenska väljare

ANNONS