Polisen och Säpo ska få utökad tillgång till information FRA.s försvarsunderrättelseverksamhet. Arkivbild.
Polisen och Säpo ska få utökad tillgång till information FRA.s försvarsunderrättelseverksamhet. Arkivbild.

Polis ska få ökad tillgång till signalspaning

Säpo och polisen ska få ta del av signalspaning även när brottsutredning inletts. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft den första augusti.

ANNONS
|

- Detta har inte varit tillåtet förut och skapar stora problem i till exempel kampen mot terrorism och mot annan grov brottslighet, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Lagförslaget som regeringen skickar till lagrådet på torsdag har stått högt på Säpos och polisens önskelista.

Signalspaning bedrivs av Försvarets radioanstalt (FRA) och innebär att FRA avlyssnar radio- och telekommunikation i eter och tråd utomlands.

Rapporter stoppas

Säpo och polisens Nationella operativa avdelning, Noa, kan sedan 2013 beställa signalspaning från FRA inriktad mot en viss företeelse för att få underrättelser om terrorism och annan grov brottslighet som kan drabba Sverige. Men så fort det finns en misstänkt och en förundersökning inleds så stoppas i dag underrättelserapporterna från FRA.

ANNONS

En anledning till det är att det är känsligt att blanda ihop försvarsunderrättelseverksamhet med polisens brottsbekämpning. Försvarsunderrättelseverksamhet är till för att stödja svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, samt för att kartlägga yttre hot mot landet, som terrorism. En annan anledning är att FRA varit rädd för att hemliga signalspaningsmetoder kan avslöjas om uppgifterna används i domstol.

Inte för brottsutredning

Lagförslaget klargör att uppgifter från signalspaning inte får användas för att utreda brott. Det innebär till exempel att uppgifterna inte får användas som bevis i en rättegång eller som underlag för att begära hemlig avlyssning.

Därmed öppnar lagförslaget för att FRA kan lämna underrättelserapporter till polisens underrättelseverksamhet, även om polisen brottsutredare inlett en förundersökning.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska se till att lagen tillämpas på rätt sätt. Nämnden har i ett remissvar pekat på att det kommer att behövas tydliga gränser mellan polisens underrättelse- och utredningsverksamhet.

Advokatsamfundet har varnat för att signalspaningsinformation kan komma att användas i brottsutredningar på ett informellt sätt, samtidigt som underrättelser som talar till den misstänktes fördel inte får användas vid en rättegång.

Lagen är tänkt att träda i kraft den första augusti. Det ses av regeringen som en förutsättning för att en annan kommande ny lag som kriminaliserar delaktighet i och samröre med terroristorganisationer ska kunna träda i kraft.

ANNONS

Den lagen väntas leda till ett ökat antal förundersökningar i terroristmål. Säpo har varnat för att det med dagens regler skulle innebära att mycket signalspaningsinformation från FRA stoppas.

TT
ANNONS