Fransk polis har spärrat av gatorna runt attentatsplatsen i centrala Strasbourg.
Fransk polis har spärrat av gatorna runt attentatsplatsen i centrala Strasbourg.

Polis: Var uppmärksam i folksamlingar

Inför jul är det många som besöker marknader och köpcentrum i jakt på klappar. Men det erbjuder också tillfällen till den som vill skada många.

ANNONS
|

Det är enkelt att förutse att många kommer att ta sig ut på gator och torg i julhandeln, liksom det är enkelt att förutse var de största folksamlingarna kommer vara. Det gör julhandeln särskilt känslig när det kommer till attentat.

- Vissa gör en koppling till att det är en kristen högtid, men det är mindre relevant. Istället är det förutsägbart att många människor är på ett och samma ställe och därför ser vi en högre risk. Men den risken ser vi varje dag. Till exempel i rusningstid, då många människor är på samma plats, säger Magnus Sjöberg, chef för nationella taktiska rådet vid Noa, polisens nationella ledningsgrupp.

ANNONS

Bild av terrorhotet

Det franska inrikesministeriet vill inte tala om det som skedde i Strasbourg som ett terrordåd eftersom gärningsmannens motiv ännu är okända. Däremot utreder fransk polis det som hänt som ett misstänkt terrordåd.

Det som skedde i Strasbourg faller precis in i den bild av hur terrorhotet ser ut i hela Europa och även i Sverige.

- Det här är ett typiskt terrorattentat i dag, säger Magnus Sjöberg och pekar på tillvägagångssättet samt att det är en ensam person som angriper allmänheten.

- Man attackerar antingen med ett stick- eller eggvapen, med sprängmedel, skjutvapen eller med fordon. Det var också en person bakom, vilket är det vanligaste.

TT: Vad är det då som gör att det här skedde i Frankrike och inte i Sverige?

Mer förutsägbart

- Frankrike har en högre hotbild än Sverige. Så även på det sättet är det mer förutsägbart.

ANNONS

Terrorhotet i Sverige ligger fortfarande på en trea på en femgradig skala. Det som hänt i Frankrike har inte förändrat hotbilden här.

Däremot kan både allmänhet, polis och väktare vara mer alerta och medvetna om att det nu blir många människor som samlas på platser och att risken därför är högre. Om man ser något som sticker ut eller bryter mot hur det brukar vara, tycker han att man ska kontakta väktare eller polis.

- Är man ny på en plats, eller i en miljö eller stad, är det svårt att veta vad som är normalt. Men den som är där varje dag kan ju göra en bättre bedömning, säger han.

TT

ANNONS