Positiv respons på förändrat asylsystem

Flera partier är positiva till förslag om obligatoriska ankomstcenter för asylsökande och särskilda avresecenter för dem som måste lämna landet. Förslaget om att begränsa möjligheten till eget boende tänker regeringen genast ta itu med.

ANNONS

Mottagandeutredningen vill förändra systemet för att ta emot asylsökande i grunden. I dag är väntetiderna för långa, återvändandet ineffektivt och etableringen tar för lång tid. Allt detta leder till höga kostnader, både för samhället och för individen.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) håller med om den analysen.

- Vi har saknat ett bra helhetsperspektiv, vi har saknat ordning och reda i mottagandet, säger hon.

Stora center

Nu föreslås att det ska vara obligatoriskt för asylsökande att bo på stora ankomstcenter den första månaden. De ska ligga i större städer som har nära till en internationell flygplats. Alla relevanta myndigheter ska finnas på plats och alla moment som kräver personlig närvaro ska klaras av där för att snabba på asylprocessen.

ANNONS

- Jag ser vinster med att man kan förkorta handläggningstiden i asylärendet, att man kan ha obligatorisk samhällsinformation, erbjuda hälsoundersökning och mycket annat på ett effektivt sätt, säger Ylva Johansson.

Men hon vill inte sätta ned foten förrän remissinstanserna sagt sitt och hon har pratat med andra partier.

- Min inställning är att den här typen av stora strukturreformer behöver ett brett parlamentariskt stöd men också i kommunsektorn för att det ska bli hållbart, säger Johansson.

Snabbspår för ebo

Men på en punkt ger hon besked redan nu. Förslaget om att begränsa möjligheten till eget boende, så kallat ebo, får ett snabbspår.

- Jag tycker att förslagen är bra, och min bedömning är att de ligger väl i linje med vad många kommuner tycker. Det finns bra delar i ebo, och de ska vi inte ta bort. Men vi har sociala problem i vissa stadsdelar i vissa kommuner, säger hon.

ANNONS

Förslaget går ut på att det ska krävas en social prövning på platser där ebo lett till en närmast social misär när många personer tränger ihop sig i små lägenheter och handel med svartkontrakt breder ut sig. Asylsökande kan då få nej till att bo där de vill och bli av med ekonomisk ersättning om de ändå gör det.

Idén om särskilda avresecenter för dem som får nej på sin ansökan får inte omedelbart stöd av Ylva Johansson. Hon ser behovet av en effektiv process, men vill inte låsa sig för en exakt utformning.

Positiva reaktioner

Moderaterna är överlag positiva till utredningens förslag och lyfter särskilt fram avresecentren.

- Det finns en hel del här som är intressant att titta vidare på. Till exempel det här med avresecenter. Det är bra att det är fler än vi moderater som lyfter just återvändandet som inte fungerar i dag med omfattande skuggsamhälle, säger partiets talesperson Johan Forssell.

Centerpartiet välkomnar också flera av utredningens förslag, och även Miljöpartiet är positivt till en mer effektiv asylprocess. Men partiets talesperson Maria Ferm ser faror med stora anläggningscenter vid flygplatserna.

ANNONS

- Vi tycker att man i första hand ska ha ett småskaligt mottagande där man är en integrerad del av samhället för att man också ska kunna påbörja etableringen direkt och få kontakt med lokalsamhället. Det är så vi skapar förståelse mellan människor, säger Ferm.

TT

Fakta: Förslaget i korthet

Obligatoriska ankomstcenter för rättssäker och snabb asylprövning.

Obligatorisk samhällsinformation och kartläggning av utbildning och yrkesbakgrund på centret.

Boende och insatser under väntetiden som förbereder för etablering i Sverige eller återvändande till annat land.

Effektiva ersättningar till kommunsektorn.

Obligatoriska avresecenter för dem som har ett verkställbart avlägsnandebeslut.

Social prövning av eget boende (ebo) i vissa kommuner.

ANNONS