Infrastrukturminister Anna Johansson (S) lägger det fulla ansvaret för IT-skandalen på Transportstyrelsen.
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) lägger det fulla ansvaret för IT-skandalen på Transportstyrelsen.

Regeringen böjer sig – bjuder in oppositionen

Regeringen ger Transportstyrelsens ledning hela ansvaret för IT-skandalen men böjer sig nu för oppositionens krav. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) bjuder in trafikutskottet för att informera om Transportstyrelsens IT-upphandling.

ANNONS
|

Regeringen pekar ut Transportstyrelsens ledning som de enda ansvariga för att känsliga uppgifter har riskerat att komma i främmande makts händer.

- Det fulla ansvaret för hela den här processen har legat och ligger hos Transportstyrelsen. Men regeringen ser väldigt allvarligt på det här, sade infrastrukturminister Anna Johansson (S) på en pressträff.

Hon gör klart att myndighetens generaldirektör Maria Ågren, som fick sparken i januari när hon delgavs misstanke om brott genom att ha röjt sekretessbelagda uppgifter, inom kort även kan få sparken från sin tjänst som generaldirektör i regeringskansliet.

ANNONS

Regeringen saknar i och med brottet, som Ågren godtagit ett straff om 70000 i böter för, förtroende för henne och vill att Statens ansvarsnämnd ska pröva avsked. Transportstyrelsens styrelseordförande, Rolf Annerberg, får också sluta. Han begärde, enligt Johansson, själv att få lämna uppdraget av personliga skäl i måndags kväll.

Informerar oppositionen

Oppositionen har krävt information om den rådande situationen. Anna Johansson har tidigare sagt att regeringen inte ansåg att riksdagen behövde informeras men nu böjer sig ministern för deras krav och bjuder in trafikutskottet till ett möte. I ett pressmeddelande säger hon att det är "angeläget att utskottet delges så mycket information som möjligt om vad som skett".

Johansson har kontaktat utskottets ordförande och vice ordförande för att komma överens om ett datum "så snart som möjligt".

- Vi har naturligtvis inte dolt något, däremot är vissa uppgifter av en sådan karaktär att de inte ska spridas, sade Anna Johansson tidigare till TT.

"Löfven måste svara"

Moderatledaren Anna Kinberg Batra tycker inte att regeringen ska komma undan med att ge Transporstyrelsen skulden för IT-upphandlingen. Det är mycket allvarligt om regeringen har äventyrat rikets säkerhet genom att inte ta ansvar, anser hon.

ANNONS

- Stefan Löfven måste redogöra för vad som har hänt, när han kände till det hela och vad han och regeringen har gjort med anledning av det, säger Kinberg Batra till TT.

Det är anmärkningsvärt, anser hon, att regeringen verkar ha känt till den tillsyn som Säkerhetspolisen inledde redan 2015 gällande Transportstyrelsen. Oro fanns med anledning av att känsliga uppgifter hos myndigheten om svenskarnas körkort, om identiteter, fordon och deras rörelser hanterades av personer som inte var säkerhetskontrollerade. Det skedde i samband med att myndigheten var i färd med att lägga ut IT-driften hos datajätten IBM, bland annat hos dess dotterbolag i Östeuropa.

I maj 2015 beslutade Ågren att göra avsteg från lagar som reglerar skyddet av känsliga uppgifter, eftersom myndigheten uppges ha känt tidspress och ville skynda på utläggningen av driften.

Fick ingen info

Riksdagen och utrikesnämnden har inte fått någon information om det som skett förrän SVT och Dagens Nyheter började rapportera om det för några veckor sedan. Anna Johansson säger att regeringen fick kännedom om att det pågick en förundersökning mot Maria Ågren våren 2016.

ANNONS

Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, har anmält Johansson och statsminister Stefan Löfven till riksdagens konstitutionsutskott. Han undrar varför regeringen inte har informerat riksdagen tidigare.

- Vi har inte vetat ett enda dugg trots att det talas om att man ”givit bort nycklar till riket”, säger Oscarsson.

Han kan inte begripa varför regeringen inte agerat tidigare, inte heller varför regeringen inte sparkade Rolf Annerberg samtidigt som generaldirektören.

TT
Fakta: IT-affären

I april 2015 får IBM uppdraget att ta över Transportstyrelsens IT-drift från Trafikverket i Örebro.

Kontraktet är värt 800 miljoner kronor och är på fem år.

I maj 2015 beslutar generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen att vissa avsteg ska göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter.

Sommaren 2015 inleder Säkerhetspolisen en kontroll av överflyttningen av IT-driften, oro finns att känsliga uppgifter kan hanteras fel.

I december 2015 tar IBM över driften, strax före har Säpo åter uttryckt oro krävt säkrare hantering.

I januari 2016 inleder en åklagare en förundersökning mot Maria Ågren om misstanke om att hon som chef tagit beslut som riskerar att röja sekretessbelagda uppgifter.

I januari 2017 får Maria Ågren sluta, regeringen säger dock inget offentligt om skälen bakom.

Den 6 juli blir det via medierapporter känt att Ågren erkänt brott och godtagit dagsböter om totalt 70000 kronor.

Den 18 juli meddelar infrastrukturminister Anna Johansson (S) att också Transportstyrelsens ordförande Rolf Annerberg ska skiljas från sitt uppdrag, på egen begäran. Senare under dagen bjuds trafikutskottet in till ett möte för att få information.

Regeringens hantering är KU-anmäld Mikael Oscarsson (KD) och en granskning sker i höst och nästa vår.

Källa: Dagens nyheter, regeringskansliet.

ANNONS