Regeringen ser över sjukförsäkringen

Socialminister Annika Strandhäll (S) tillsätter nu den utredning och särskilda samordnare som utlovades tidigare i år och som ska se över sjukförsäkringen. Men resultaten kommer först efter valet.

ANNONS

Enligt ministern pågår nu ett "renoveringsarbete" av sjukförsäkringen och utredningen och samordnaren är en del i detta.

- Det blir alltmer uppenbart, att när man lyfter på en sten så uppstår problem i andra ändar. Vi kan väl konstatera att inte alla i dag känner att man får det stöd man behöver och att man i för hög utsträckning hamnar mellan de berömda stolarna, för att använda ett väldigt slitet uttryck, säger Annika Strandhäll.

ANNONS

Ett av problemen är tillämpningen av begreppen "normalt förekommande arbete" och "särskilda skäl", som används vid bedömningen av om en person är sjuk eller tillräckligt frisk för att klara ett arbete.

Utredaren Claes Jansson ska bland annat se över tillämpningen och föreslå förändringar om det behövs. Resultaten ska delredovisas den 30 januari 2019, men hela arbetet ska presenteras först i oktober 2019.

Så sent som i måndags träffade Strandhäll och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) generaldirektörerna för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att diskutera hur samarbetet mellan dem ska förbättras – och hur man undviker att personer hamnar i kläm. För det finns problem som är akuta och måste åtgärdas nu, anser ministern.

Regeringen tillsätter också en nationell samordnare som ska främja samverkan mellan de olika aktörerna i sjukskrivningsprocessen.

- Det räcker inte att alla aktörer bara gör sitt eget arbete och tittar ner i sitt stuprör, säger Annika Strandhäll.

Samordnaren Mandus Frykman ska slutredovisa och lämna förslag den 30 april 2020.

TT
ANNONS