Regeringen tar plan mot hat och hot

ANNONS

Regeringen vill stärka arbetet mot hat och hot mot politiker, journalister och konstnärer.

Stöd ska ges till de tre yrkesgrupperna men också mer generellt för att stärka det fria ordet, enligt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Det handlar också om att samla in mer kunskap om hur utbrett hotet och hatet är, hur det ýttrar sig samt att stärka rättsväsendet.

- Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten ska samla kunskap och sprida den till alla som vill ta del av och delta i den offentliga debatten. Det kan handla om allt från unga bloggerskor, till den lokalt Röda kors-engagerade eller den lokale företagaren som behöver bättre stöd för att vilja delta i den offentliga debatten, säger Bah Kuhnke på en pressträff efter torsdagens regeringssammanträde.

ANNONS

Handlingsplanen, som antogs på sammanträdet, involverar även organ som Brottsofferjouren, Medieinstitutet Fojo, Konstnärsnämnden och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

TT

ANNONS