Regeringen vill se hårdare utsläppskrav

EU-målen för lägre bilutsläpp är för lama. Det anser regeringen som vill se strängare utsläppskrav för att uppnå målen i Parisavtalet.

ANNONS
|

När miljöministrarna träffas i Luxemburg i veckan inleds förhandlingarna om nya EU-mål för utsläpp från personbilar och lätta nyttofordon.

Två nya mål

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om två nya bindande mål. Dels blir år 2021 nytt basår för utsläppsmätningar enligt den nya metoden som kallas WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Ambitionen för 2025 är att utsläppen då ska ha minskat med 15 procent jämfört med 2021. År 2030 ska de ha minskat med 30 procent jämfört med år 2021.

- Regeringens syn är att det är en för låg ambitionsnivå, säger miljöministern som i dag kommer att framföra detta i riksdagen.

ANNONS

- Vi tycker att målet för 2025 ska vara 25 procent jämfört med 2021 och vi tycker att målet för 2030 ska vara 50 procent jämfört med 2021, fortsätter hon.

Regeringens krav kommer efter att EU-kommissionens förslag granskats av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Transportstyrelsen och Trafikverket.

- Deras analys är att EU-kommissionens förslag inte är tillräckligt ambitiöst. De har jämfört detta mot det nationella målet om att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent och konstaterat att för att åstadkomma ett kostnadseffektivt genomförande av vårt nationella mål så är det viktigt att vi skapar höga ambitioner på EU-nivå, säger Karolina Skog.

"Måste göra sin del"

Kraven ställs på biltillverkarna men miljöministern understryker även vikten av att samtliga EU-länder är delaktiga i arbetet, bland annat genom att tillhandahålla en laddinfrastruktur.

- Det räcker inte med att biltillverkarna är ambitiösa. Länderna måste göra sin del, säger hon.

ANNONS

Den 1 juli i år införs bonus-malussystemet som ger bilar med lägre klimatpåverkan en bonus medan bilar med högre utsläpp får betala en höjd skatt de första tre åren.

TT

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Källa: regeringen.se, europa.eu

ANNONS