Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ordföranden Ingrid Bonde presenterar Klimatpolitiska rådets rapport vid en presskonferens i World Trade Center i Stockholm på torsdagen.

Regeringens klimatpolitik når inte målen

Regeringens klimatpolitik räcker inte till för att nå målen om minskade utsläpp.

Regeringen tillsatte för drygt ett år sedan ett oberoende klimatpolitiskt råd som ska utvärdera klimatpolitiken. Den första utvärderingen visar att politikerna inte kan slå sig till ro om målen ska nås.

De senaste tre åren har Sverige haft en utsläppsminskning på mindre än en procent. Rådets ordförande Ingrid Bonde konstaterar att det inte räcker på långa vägar.

Vice ordförande Johan Kuylenstierna vill dock inte ge regeringens klimatpolitik underkänt.

- Den får inte underkänt, däremot pekar vi på att just nu går omställningen för långsamt, säger han.

Ska få säga nej

Riksdagen har beslutat att Sveriges klimatpåverkande utsläpp ska vara netto noll 2045.

En orsak till de senaste årens låga utsläppsminskningstakt är att ekonomin gått på högvarv. En annan är, enligt Kuylenstierna, att bränsleeffektiviteten i nya bilar inte utvecklats så snabbt som tidigare.

Rådet vill att regeringen klargör att målet netto noll utsläpp 2045 innebär nollutsläpp i de flesta sektorer. Det innebär bland annat att undantagen i koldioxidbeskattning för jordbrukssektorn behöver tas bort.

Rådet rekommenderar också att lagen görs om så att regeringen kan säga nej till etablering av verksamheter, till exempel ny industri, som motverkar klimatmålen.

Stoppdatum för bensin

I transportsektorn är läget särskilt bekymmersamt. Där ska utsläppen ha minskat med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Om inte mer görs så bedömer rådet att Sverige bara kommer halvägs till 2030.

Rådet uppmanar regeringen att ta fram en tidsbestämd handlingsplan för fossilfria transporter bortom 2030. Det rekommenderar också att regelverk förändras för att stärka en samhällsplanering för minskat bilberoende och att elektrifiering av vägtransporter skyndas på.

Rådet vill dessutom se ett stoppdatum för när fossila drivmedel som bensin och diesel inte längre ska få säljas i Sverige.

Ny beskattning behövs

En annan rekommendation är att sluta subventionera bilägande. Det handlar framförallt om att avskaffa skatteförmåner för tjänstebilar och tjänsteparkering och reseavdragen.

Rådet rekommenderar också att regeringen börjar utreda en ny sorts vägtrafikbeskattning. Den bygger i dag på drivmedelsskatter, men när elbilarna blir allt fler så behöver systemet göras om.

Kuylenstierna kan tänka sig att man beskattar körsträcka i stället, men understryker att man då behöver ta hänsyn till behoven på landsbygden.

"Kommer ge effekt"

Rådet trycker på att politikerna måste tänka på fördelningspolitiska effekter och på att klimatpolitiken kan slå olika i land och stad eller mellan olika generationer.

- För att omställningen ska vara effektiv och kunna gå snabbt så är det viktigt att få med sig hela samhället, säger Kuylenstierna.

Moderaternas klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz ser rådets rapport som ett kvitto på att regeringen sysslar med "ineffektiv symbolpolitik".

Miljöminister Isabella Lövin (MP) avvisar den kritiken och pekar på att regeringen nu fått många viktiga reformer på plats.

- Det kommer att ge effekt, men det finns naturligtvis hela tiden en eftersläpning, säger hon.

Att utsläppningsminskningarna gick snabbare under den förra borgerliga regeringens tid beror, enligt henne, på att den regeringen hade "den tvivelaktiga turen att få en stor lågkonjunktur".