Socialminister Lena Hallengren, statsminister Magdalena Andersson (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell under pressträffen.
Socialminister Lena Hallengren, statsminister Magdalena Andersson (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell under pressträffen. Bild: Marko Säävälä /TT

Rekommendationerna som ligger kvar efter 9 februari

Under torsdagen kom nyheten som glädjer många: restriktionerna upphävs nästa vecka. Men helt tillbaka till det normala kommer det inte att bli – en hel del rekommendationer ligger kvar.
– Vi får inte glömma att vi befinner oss i en pandemi, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten.

ANNONS

Det var på torsdagsmorgonen som statsminister Magdalena Andersson (S), socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell kom med beskedet att restriktionerna i samhället kommer att tas bort.

Även en del rekommendationer förändras, som för testning och smittspårning. Men kommer allt återgå till det normala? Inte riktigt.

Viktigaste rekommendationen

Trots torsdagens besked kommer ett antal rekommendationer fortfarande att gälla. Och trion som höll i presskonferensen tryckte på den de tyckte var allra viktigast.

– Vi måste fortsätta uppmana folk att vaccinera sig, säger Magdalena Andersson.

Alltså ligger rekommendationerna för alla över 12 år att vaccinera sig fast. Samtidigt rekommenderas alla som får symtom för misstänkt covid-19 fortfarande att stanna hemma och undvika nära kontakter.

ANNONS

– Pandemin har visat att ett fungerande samhälle bara kan fungera där hälsan i samhället är god, säger Karin Tegmark Wisell.

Reserestriktioner

Även om restriktionerna försvinner finns reserestriktionerna kvar för de som vill resa in till Sverige, uppger Lena Hallengren. Men regeringen tittar på hur reserestriktionerna från de nordiska länderna kan komma att förändras. Där ber man att få återkomma. Samtidigt ligger reglerna om inresa från övriga EU-länder från länder utanför EU fortsatt fast.

– Det är ingenting vi tittar på just nu, säger hon.

Rekommendationer som kommer att ligga kvar är framförallt de som berör vården. Regionerna kommer nu få besked från FHM och regeringen att fokusera testning och smittspårning på hälso- och sjukvården. Bland annat ligger rekommendationerna kvar för vårdpersonal att testa sig om misstänkt corona finns i hushållet.

Tillbaka till arbetet... eller?

Samtidigt höjer myndigheterna ett varningens finger för att alla arbetstagare ska tillbaka till arbetet efter 9 februari direkt.

– Vi rekommenderar arbetsgivare att öppna successivt för ökad närvaro på arbetsplatserna för att undvika att många blir sjuka samtidigt, säger Karin Tegmark Wisell.

En annan process som nu påbörjas är att sluta klassa covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Men det krävs ett beslut från riksdagen om detta och kommer alltså dröja lite längre innan det kan ske. Socialminister Lena Hallengren förklarar att det kommer råda fortsatt anmälningsplikt för sjukdomen.

ANNONS

Regeringen kommer även att arbeta för att upphäva pandemilagen – men även det måste först remitteras och sedan beslutas i riksdagen. Lagen kommer troligtvis därför försvinna först någon gång i mars månad.

Regler för ovaccinerade

Regler och rekommendationer kommer även att ligga kvar på de som fortsatt är ovaccinerade. Speciellt för de som är äldre eller tillhör en riskgrupp för att drabbas av allvarlig sjukdom vid insjuknande i covid-19.

– Där måste man vara vaksam och undvika stora sammankomster och undvika att befinna sig inomhus tillsammans med många människor, säger Karin Tegmark Wesell.

Regeringen understryker också att man inte ska glömma av att vi fortfarande befinner oss i en pandemi.

– Regeringen och myndigheterna behåller fortsatt vaksamhet, säger Lena Hallengren.

Exempel på rekommendationer som ligger fast

• Alla över 12 år bör fortsatt vaccinera sig.

• Stanna hemma vid sjukdom eller misstänkt covid-19 och undvik nära kontakter med andra.

• Ovaccinerade rekommenderas fortsatt att undvika trängsel och stora folksamlingar

• Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

Källa: Socialdepartementet.

ANNONS