Riksdagen kämpar för att få se UD-rapport

Ett enigt utrikesutskott begär ännu en gång att UD ska delge riksdagen hela utvärderingen, inte bara en del, av regeringens kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd. Utskottet anser sig bara ha fått ännu icke uppfyllda löften.

ANNONS

- Intrycket av att det inte fungerar som det ska på UD förstärks. Det bygger på en bild om att det inte är ordning och reda på UD under Margot Wallström. Grundlagen ska följas, man kan inte göra lite som man vill, säger Jonas Jacobsson Gjörtler, moderat och vice ordförande i utskottet.

Han framhåller att utskottet är enigt i att åter begära att få ta del av samtliga 44 sidor i den rapport som den förre ambassadören Anders Lidén skrev på uppdrag av UD om kampanjen. Utskottets ordförande, socialdemokraten Kenneth G Forslund, bekräftar att utskottet är enigt.

ANNONS

Förnekade helhet

Hittills har UD redovisat 13 sidor med slutsatser och förnekade länge att de resterande sidorna, samt fyra bilagor, ens existerade. De svaren fick både utskottet och Dagens Nyheter, som bad att få se hela rapporten. Ambassadören gjorde dock klart att det han lämnat in till UD var på 44 sidor, samt bilagor.

Den ansvarige chefen på UD hävdade då att de felande sidorna var att betrakta som arbetsmaterial och därför inte var något att lämna ut. Lidén var under utvärderingen anställd av UD och därför var det material han lämnat in inte att betrakta som inkommen handling, enligt UD. Det var också därför, enligt UD, som bara de 13 sidorna slutsatser diariefördes när den ansvarige UD-chefen konstaterade att uppdraget var slutfört.

I förra veckan sade utrikesminister Margot Wallström (S), som svar på TT:s frågor, att utskottet var inbjudna till UD att ta del av "allt material", även det som UD betraktar som arbetsmaterial.

Det finns inget att dölja eller att skämmas för, framhöll Wallström.

Blev besvikna

Men de ledamöter som kom till mötet på UD i tisdags blev besvikna.

- Jag hade förväntat mig att få se hela den Lindénska utredningen, men så blev det inte, säger Kerstin Lundgren (C).

ANNONS

Hon säger att hon, egentligen, inte har något skäl att tro att regeringen vill dölja något.

- Men genom den mycket märkliga hållning som regeringen, UD och UM (utrikesministern) har haft så kan man ju inte undgå att ställa sig frågan vad i hela friden det är som gör att man agerar så här, säger Lundgren.

Margot Wallström säger på nytt till TT att utskottet ska få det de efterfrågar, inom kort.

TT

Fakta: Rapporten

UD beslutade 2016, efter det att Sverige säkrat en plats i FN:s säkerhetsråd i två år, en utvärdering av kampanjen för att bli invald i församlingen. Jobbet lades ut på den förre ambassadören Anders Lidén.

I december 2016 lämnade han in en första version till UD och i februari förra året en slutlig på 44 sidor med 4 bilagor.

I mars 2017 redovisade UD 13 sidor med slutsatser från utvärderingen.

När utrikesutskottet har bett att få se utvärderingen har de inte fått ta del av mer än det, slutsatserna, som redovisats offentligt.

UD hävdar dock att utskottet haft tillgång till allt material, genom en utredare knuten till utskottet som Anders Lidén visat materialet för.

Utskottet begär på nytt att få se hela utvärderingen.

Källa: Dagens Nyheter, UD.

ANNONS