S lovar tryggare arbetsmarknad

Socialdemokraterna går till val på en handlingsplan för ökad trygghet på arbetsmarknaden. De lovar att avskaffa allmän visstidsanställning och stoppa så kallad hyvling.

ANNONS

Statsminister Stefan Löfven (S) kallar planen för ett kraftfullt handlingsprogram för ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

- Om man arbetar hårt ska man också ha trygghet, säger han.

Löfven uppger att framförallt unga känner otryggheten "in på bara skinnet" till exempel på grund av "sms-anställningar".

Ett löfte i planen är att avskaffa "allmän visstid". Det är en anställningsform som man kan ha hos en arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod. Arbetsgivaren behöver inte ange något särskilt skäl till varför just den anställningsformen väljs.

ANNONS

Skulle ses över

Av de omkring 600000 som har tidsbegränsade anställningar i dag, så har, enligt S, absoluta merparten allmän visstid.

Socialdemokraterna lovade redan i valmanifestet 2014 att "se över" den anställningsformen. En lagändring kommer dock att kräva en utredning först.

Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) uppger att partiet kommit fram till att det inte ska gå att använda visstidsanställningar utan att ange skäl.

- Man ska inte använda sig av det bara för att man har lust.

S räknar med att man på så sätt bland annat kommer åt "sms-anställningar", där arbetstagaren kan kallas in vid behov med mycket kort varsel för korta inhopp.

Från LO-håll har man länge krävt att allmän visstid avskaffas. Svenskt Näringsliv anser däremot att anställningsformen är viktig för företagen och en väg in till fast jobb för många arbetslösa.

Stoppa hyvling

Ett annat vallöfte i planen är ett stopp för så kallad hyvling.

- Jag tycker genuint illa om att en arbetstagare från en dag till en annan kan få reda på att denne inte längre har heltid och att lönen därmed halveras, säger Stefan Löfven.

ANNONS

Därför vill S ändra lagen så att anställningsskyddet ska omfatta antalet timmar som finns på anställningskontraktet.

S vill också förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser, bland annat genom att ställa högre krav när det gäller att förhindra sextrakasserier. Ett förslag är att i diskrimineringslagen införa ett ansvar för arbetsgivaren att göra en utredning ifall anställda sextrakasseras av kunder eller brukare.

Det handlar dock inte om brottsutredningar, utan om hur arbetsmiljön kan förbättras.

Även 2014 gick S till val på en rad förslag för att öka tryggheten på arbetsmarknaden. Löfven hävdar att man levererat eller är på gång att leverera på nio av tio punkter.

Upprepar vallöfte

En punkt man inte levererat på är att delade turer för anställda i vård och omsorg ska bort.

- Vi tycker inte att vi löst problemet, medger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Denna gång är vallöftet mer försiktigt formulerat. Partiet ska "begränsa delade turer". Det handlar framförallt om att S i egenskap av arbetsgivare i kommuner och landsting måste agera mer för att uppfylla löftet.

Löfven vill gärna ha en diskussion om tryggheten på arbetsmarknaden i valrörelsen.

ANNONS

- En av de stora konfliktlinjerna i svensk politik ligger just här, säger han.

TT

Fakta: Några punkter i handlingsplanen

Avskaffa allmän visstid

Halvera uppsägningstiden för deltidsanställda som får erbjudande om heltid.

Begränsa delade turer

Stopp för "hyvling" av arbetstiden

Inför arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring

Heltid ska vara norm vid arbetskraftsinvandring

Utred en tröskel för minsta utbildningsnivå för arbetskraftsinvandrare

Skärpta ID-kontroller i riskutsatta branscher

Skatt från första dagen för utländska inhyrda arbetstagare

Inför tipsfunktion vid misstänkta brott i arbetslivet

Skärpta krav på kollektivavtalsenliga villkor vid offentliga upphandlingar

Källa: Socialdemokraterna

ANNONS