Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) befarar att långtidsarbetslösheten nu ökar med den nya budgeten. Arkivbild.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) befarar att långtidsarbetslösheten nu ökar med den nya budgeten. Arkivbild.

S: Nya budgeten kan öka långtidsarbetslöshet

Den genomsnittliga tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden har minskat från nio till fem år, enligt siffror från Arbetsmarknadsdepartementet. Nu varnar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) för att budgetnedskärningarna riskerar att öka på den tiden igen.

ANNONS

- Jag är jätterädd för att det kommer att leda till ökad långtidsarbetslöshet för de här grupperna med de nedskärningar på 3,6 miljarder kronor som görs på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger Johansson till TT.

Den nya budget som röstades igenom av M, KD och SD före jul, innebär att Arbetsförmedlingen ska spara 386 miljoner kronor på myndighetsanslaget och 3,6 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiska insatser i år.

Ganska bra

- Arbetsförmedlingen har ju sagt att det kommer att leda till ett totalstopp för extratjänster. Vi har ungefär 18000 nu i extratjänster, vilket innebär att resurserna är uppbundna. Extratjänsterna är verkligen inte halleluja, men det går ganska bra ändå. I november var det 38 procent som gick vidare till arbete eller studier. Från nystartsjobben är det 46 procent, så det är ett ganska bra resultat, säger hon.

ANNONS

Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg kommer neddragningen av myndighetsanslaget innebära en minskning av antalet anställda med 2200 anställda eller i värsta fall 4500.

Färre personer

- Det innebär färre kontor och färre som kan ge stöd. Jag tror att det kan handla om 14000-15000 färre personer som får någon form av insatser, och det är stor risk att det handlar om de personer som står längst från arbetsmarknaden. Det kommer att spä på långtidsarbetslösheten, särskilt om nu konjunkturen vänder, säger Ylva Johansson.

TT: Varför går du ut som minister i en övergångsregering och gör den här politiska markeringen?

- Det är inte i första hand en politisk markering, jag vill berätta om konsekvenserna. Vi har haft en positiv utveckling både för unga och nyanlända, och nu är det stor risk att långtidsarbetslösheten ökar. Nyanlända med låg utbildning behöver arbetsmarknadspolitiska insatser för att kunna få ett första jobb, säger Johansson.

ANNONS

Förlorade år

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Jesscia Polfjärd säger i en kommentar att det varit bättre om Ylva Johansson genomfört reformer när hon var ansvarig.

- Det har varit fyra förlorade år för integrationen. De förbättringar vi sett är enbart till följd av högkonjunkturen. Extratjänsterna har visat sig vara en extrem dyr insats för att skapa jobb och dessutom många gånger missriktad. För nyanlända är det viktigare att vi stärker vuxenutbildningen och sänker skatten på låga inkomster, säger hon till TT.

TT

Fakta: Genomsnittlig etableringstid

SCB mäter inte den genomsnittliga etableringstiden utan hur många som är etablerade per år efter ankomsttiden.

Olika regeringar brukar dock tala om den genomsnittliga etableringstiden, vilket syftar på när över 50 procent av dem som kom etablerat sig på arbetsmarknaden, det vill säga förvärvsarbetar, och inte bara haft något ströjobb.

SCB:s senaste siffror för 2017 visar att det tog nio år innan drygt hälften av de nyanlända som kom 2008 etablerat sig på arbetsmarknaden. Av nyanlända som kom 2012 var drygt hälften etablerade 2017, det vill säga redan efter fem år.

Källa: SCB, Arbetsmarknadsdepartementet

ANNONS