S och M underskattas mest i väljarbarometrar

Opinionsinstituten underskattade såväl Moderaternas som Socialdemokraternas valresultat. Liberalernas och Vänsterpartiets väntade resultat överskattades däremot. Starka slutprestationer av såväl S som M tros vara en del av förklaringen.

ANNONS

- Jag tror att vi kan vara nöjd med vår prognos eftersom den ger en bild av ett väldigt jämnt val mellan blocken, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo.

I snitt landade partiernas resultat 1,7 procentenheter ifrån opinionsinstitutens prognoser som bygger på en kombination av slumpmässiga telefonintervjuer och webbpaneler.

På blocknivå låg resultatet dock bara 0,6 procentenheter från resultatet, "väldigt lågt", enligt Sjörén.

Minst träffsäker var prognosen gällande Socialdemokraterna vars resultat landade fyra procentenheter högre än Kantar Sifos prognos som gjordes på onsdagen och torsdagen före valet.

ANNONS

SD väntades bli störst

Även väljarbarometern Yougov, som bygger på webbenkäter som sedan viktats, underskattade Socialdemokraterna med nära fyra procentenheter.

Och Moderaternas resultat underskattades kraftigt, medan Sverigedemokraterna väntades bli riksdagens största parti med 24,8 procent – en felskattning på 7,2 procentenheter.

I snitt skilde sig Yougovsiffrorna 2,7 procentenheter från partiernas faktiska valresultat.

Exakt vad det beror på är svårt att säga, anser Sjörén, som säger att partiledardebatterna precis före valet kan ha haft en viss betydelse.

- Uppenbarligen hände något precis på slutet som ledde till förändringen, säger han.

Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, är inne på samma spår.

Svårare att mäta

- Att de största partierna underskattas kan handla om starka valspurter på slutet, säger han.

I snitt landade partiernas resultat strax över en procentenhet från Demoskops prognoser, vilket Santesson är nöjd med.

- Vi är särskilt nöjda med prognoserna kring SD:s resultat. Efter förra valet utvärderade vi metoderna och bytte till en kombination av telefonintervjuer och webbpaneler.

ANNONS

Detta visade sig ge en mer tillförlitlig prognos än enbart en av mätmetoderna. Enligt Santesson blir det generellt sett svårare att mäta opinion.

- Människor är kontakttrötta. Detta snedvrider resultatet eftersom vissa grupper är svårare att få tag på, säger han.

L och V överskattades

Väljarbarometern Inizios prognoser, som liksom Yougov baseras på självrekryterade webbpaneler, avvek i snitt en procentenhet från partiernas faktiska resultat.

Även Demoskop som baserar sina prognoser på telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda personer hade ungefär samma träffsäkerhet. Skillnaden var att inget av de väntade resultaten skilde sig mer än 1,9 procentenheter från de faktiska resultaten.

TT

TT:s snitt

TT:s snitt visar det genomsnittliga väljarstödet i de 30 senaste dagarnas mätningar för respektive parti.

V: 9,8 procent

S: 24,9 procent

MP: 5,5 procent

C: 9,1 procent

L: 5,8 procent

M: 18,0 procent

KD: 5,2 procent

SD: 18,9 procent

Opinionsundersökningar

Opinionsundersökningar görs i syfte att kartlägga valresultatet i förväg. Metoderna varierar både vad gäller antalet tillfrågade och tillvägagångssätt.

Somliga institut samlar in svar med hjälp av ett slumpmässigt urval medan andra jobbar med självrekryterade webbpaneler.

Även storleken på urvalsgruppen varierar.

För att undvika en missvisande mätning med brist på exempelvis äldre eller yngre, kvinnor eller män, så väljer instituten att vikta de svar som samlas in för att kompensera för underrepresenterade grupper.

(TT)

ANNONS