S vill ha språkkrav för nyanländ – M vill längre

Socialdemokraterna vill införa "språkplikt" för asylsökande och nyanlända. Moderaterna tycker att det är otillräckligt. S vill även att invandrare som jobbar i omsorgen lär sig bättre svenska.

ANNONS

- För att kunna leva sitt liv fullt ut i Sverige behöver man också kunna tala svenska, sade finansminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff, mot en bakgrund av en stor skärm med budskapet "Alla som lever i Sverige ska kunna svenska".

Hon och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) presenterade vallöften från S som går ut på att ställa mer krav på att nyanlända och asylsökande ska lära sig svenska genom att delta i svenskundervisning. Den som söker försörjningsstöd, eller socialbidrag som det normalt kallas, ska tvingas att delta i svenskundervisning om kunskaperna inte räcker för att få ett jobb.

ANNONS

En del kommuner har redan infört det, men S vill att det ska gälla i hela Sverige.

Andersson och Johansson framhåller att svenska behövs i myndighetskontakter, på föräldramöten och på arbetsplatser.

Möjligheter och krav

På frågan om det i dag finns problem i form av att nyanlända och asylsökande inte deltar i svenskundervisning som de erbjuds svarar Ylva Johansson:

- Nej, men det är ett problem att det tar för lång tid att lära sig svenska. Det är ett hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Därför behövs fler möjligheter men också tydliga krav på individen.

Något språktest för att kontrollera att svenskundervisningen gett resultat föreslås dock inte. S vill, åtminstone inte nu, inte heller föreslå att kunskaper i svenska ska vara ett krav för att beviljas medborgarskap.

Ett annat vallöfte handlar om att föräldrar, oftast mammorna, ska kunna lära sig svenska när de är föräldralediga. Både Johansson och Andersson hävdar att det just med tanke på jämställdhet och budskapet om att både män och kvinnor ska arbeta i Sverige är viktigt att ställa högre krav på individen och att underlätta för svenskstudier under föräldraledighet.

ANNONS

Johansson säger att hon från Arbetsförmedlingen fått höra att det finns attityder bland nyanlända om att det inte är lika viktigt för kvinnor att delta i svenskstudier som för män.

Nationella insatser

Det tredje vallöftet innebär att invandrare som redan har jobb ska ha goda möjligheter att lära sig bättre svenska.

- Att inte kunna kommunicera med anställda på ett tydligt sätt riskerar ju att skapa otrygghet hos patienter, anhöriga och brukare, säger Andersson.

Ylva Johansson säger att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har påpekat att dåliga kunskaper bland anställda i vården är ett problem.

Moderaterna ger inte mycket för S-förslagen, särskilt inte "språkplikten".

"Det här är inget krav på att lära sig svenska, det är bara ett krav att närvara, skriver partiets integrationspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson i en kommentar.

TT

Fakta: S-förslagen

Språkplikt innebär att den som söker försörjningsstöd eller är asylsökande måste delta i svenskundervisning för att kunna få stöd eller dagersättning.

Föräldralediga nyanlända, oftast kvinnor, ska kunna delta i svenskundervisning utan att mista föräldrapenning. Öppna språkförskolor ska ordnas och mammor uppmuntras att delta i insatser som syftar till arbete senare.

Anställda i vård och omsorg som har bristande kunskaper i svenska föreslås få möjligheter att bättra på dem genom att fack och arbetsgivare enas om program för svenskutbildning.

Källa: Socialdemokraterna

ANNONS