Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson.
Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Bild: Jessica Gow/TT

SD: Kommer att behövas tuffare tag

Sverigedemokraterna räknar med ministerposter vid en ny valvinst – och pekar ut riktningen framåt med en rad radikala förslag som går utöver Tidöavtalet.
– Jag tror att det finns en stor folklig förankring, säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson.

ANNONS

Det är ett Sverigedemokraterna med medvind i opinionen som möts för sin partikongress, som kallas landsdagarna, i Västerås i helgen.

För partiledningen handlar det om att sätta bilden av att SD fått ett brett genomslag för sin politik och att det utlovade paradigmskiftet bit för bit rullas ut. Men också om att peka ut nästa steg och vad som ska ske efter valet 2026.

Under hösten har partiet lanserat flera nya idéer – som livstid för 13-åringar, frihetsberövanden av gängkriminella redan innan de begår brott och nu senast en möjlighet att göra personer statslösa genom att frånta dem deras svenska medborgarskap.

ANNONS

– Sett till den samhällsutveckling vi har med skjutningar och sprängningar, och en gängkriminalitet som i allt större utsträckning tenderar att vara systemhotande, finns det behov av att ta ytterligare steg för att slå tillbaka mot det, säger SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson.

Vill göra statslösa

Det kommer att behövas fler straffskärpningar, tuffare tag och mycket tydligare signaler mot utrikesfödda som ägnar sig åt kriminalitet, säger han.

– Vi vill vara en tydlig röst för vad det är man kan förvänta sig genom att rösta på Sverigedemokraterna, vad ser vi är nästa steg bortom det här.

Förslaget om att göra personer som fått svenskt medborgarskap statslösa finns med i partiets principprogram som väntas röstas igenom på landsdagarna.

Bäckström Johansson pekar på Storbritannien.

– Där valde man att dra tillbaka medborgarskap för personer som reste ner till Syrien för att bli en del av det kalifat IS försökte bygga upp. Det har prövats mot Europakonventionen och internationell rätt där man fått klartecken att det inte fanns några hinder för att göra de personerna statslösa.

– Vi är inte främmande för den möjligheten, att det ska vara möjligt att ompröva.

Han framhåller att det bara ska gälla personer som befinner sig i utlandet, och inte personer som vistas i Sverige.

ANNONS

– Det blir märkligt, då finns det ingen plats att utvisa dem till heller.

"Tror det finns en längtan"

Han bedömer att det finns en stor folklig förankring för de utspel som gjorts på sistone, även sådant som livstidsstraff för 13-åringar och frihetsberövanden i preventivt syfte.

– Jag tror det finns en längtan efter att använda alla till buds stående medel för att mota tillbaka den grova kriminaliteten och vända utvecklingen, där uppenbart inga åtgärder än har lyckats med det.

Samtidigt finns hos SD en oro över att det utlovade paradigmskiftet ska gå för långsamt.

De flesta utredningar om tunga förslag mot gäng och migration är numera tillsatta, men i flera fall dröjer det bortåt 2025 och 2026 innan ny lagstiftning kan vara på plats. Sedan ska lagarna hinna få genomslag också.

Mattias Bäckström Johansson lyfter tillfälliga lagar, likt de som infördes under pandemin, som en slags genväg.

– Det måste finnas en krismedvetenhet. Det kommer att finnas ett behov av att trycka fram saker snabbare.

TT: Finns det en otålighet bland gräsrötterna?

– Jag upplever en väldigt stor nöjdhet snarare. Sedan hade många önskat att det gick snabbare.

Vill in i regeringen

Opinionsframgångarna har gett SD självförtroende. Efter 2026 är målet att vara ett regeringsparti.

– Vi kommer inte att sitta i nån form av nytt Tidöavtal. Det är en självklarhet att är vi del av ett regeringsunderlag, då sitter vi i regering.

ANNONS

TT: Vilken regering ser du framför dig?

– Jag ser goda förutsättningar att fortsätta den samverkan som finns, säger Bäckström Johansson och syftar på M-KD-L.

TT: Finns det ett större tryck inom partiet på att Jimmie Åkesson ska sitta som statsminister efter valet 2026?

– Det fanns nog en sådan förväntan hos väljare redan när vi kom in i riksdagen 2010. Men det är en fråga man får förhandla om. Först ska vi vinna valet, sedan får vi föra resonemang om olika delar efter det.

Fakta: SD:s landsdagar

SD:s landsdagar är partiets högsta beslutande organ.

De inleds den 23 november och pågår till den 26 november.

På landsdagarna ska ett nytt principprogram röstas igenom.

Här vill partistyrelsen bland annat få in den nya formuleringen: "Naturaliserade medborgare som sviker sina medborgerliga plikter och allvarligt skadar samhället bör kunna få sitt medborgarskap omprövat."

En ny partistyrelse ska också väljas. Bland annat väntas gruppledaren i riksdagen, Linda Lindberg, bli vald till andra vice partiordförande. Samtidigt får veteranen Björn Söder lämna.

Kongressen ska också ta ställning till de över 200 motioner som kommit in från medlemmar.

Partistyrelsen säger ja till ett fåtal av dem, bland annat att personer som dömts för mord på sina barns andra förälder ska fråntas vårdnaden, inrättandet av en terrorfond för offer för terror och att personal inom till exempel skola och förskola ska kunna vara anonym vid orosanmälningar.

Het debatt kan det bli om EU-frågan. Ungsvenskarna vill att SD ska verka för ett svenskt utträde ur EU, en swexit, om maktöverföringen fortsätter på ett "oacceptabelt" sätt.

ANNONS