SD näst största parti i ny mätning

ANNONS

Enligt en ny opinionsmätning, utförd av Demoskop och publicerad i Expressen , går Sverigedemokraterna om Moderaterna som Sveriges näst största parti. SD får 21 procent, medan M noterar 19,9 procent.

I mätningen får Socialdemokraterna sin lägsta siffra sedan februari 2016: 23,1 procent.

Ingen av förändringarna från föregående mätning är statistiskt säkerställd. Men den låga noteringen för framför allt Socialdemokraterna ligger i linje med andra nyligen publicerade mätningar.

Sverigedemokraternas notering är den högsta som någonsin uppmätts i en Demoskopmätning.

TT

Fakta: Demoskop Juni 2018

S: 23,1 (26,3)

SDa: 21,0 (19,4)

M: 19,9 (22,3)

C: 9,8 (9,1)

V: 8,3 (7,7)

L: 5,1 (4,9)

MP: 4,9 (4,4)

KD: 3,8 (2,9)

Fi: 2,3 (1,5)

Övriga: 1,9 (1,6)

Osäkra: 11,0 (12,5)

Mätningen utfördes på den röstberättigade allmänheten mellan 29 maj och 6 juni.

Frågan som ställdes var: "Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag?"

1609 intervjuer utfördes totalt. 1000 av dessa skedde via telefonintervjuer utifrån befolkningsurval baserat på telefonnummer.

Resterande 609 var webbintervjuer i en panel som rekryteras bland besökare på drygt 400 socioekonomiskt stratifierade webbplatser.

Källa: Expressen

ANNONS