SD: "S är inte alls så hårda"

Sverigedemokraterna är bekymrade över att migrationsfrågan har fått konkurrens av andra ämnen i valrörelsen. Och partiet varnar väljarna för att tro att Socialdemokraterna skulle vara lika hårda som SD om asyl och migration.

ANNONS
|

När partiets migrationspolitiska talesperson Paula Bieler kallade till pressträff var syftet att visa på att Socialdemokraterna inte alls är så strikta i migrations- och asylpolitiken som de vill att det ska framstå som. Talet om att Sverige sedan omläggningen under flyktingkrisen 2015 och 2016 har regler på EU:s miniminivå är inte korrekt, enligt SD.

Gå mycket längre

Sverige kunde gå mycket längre och ändå hålla sig inom ramen för vad EU:s regler om asylmottagande säger, enligt Paula Bieler.

Uppehållstillstånden kunde vara kortare, reglerna för familjeåterförening hårdare liksom kraven på en asylsökande att samarbeta. Det skulle också vara möjligt att stoppa folk som dröjer sig kvar i flera år utan tillstånd för att kunna söka asyl på nytt, efter ett första definitivt avslag.

ANNONS

Om Sverige verkligen hade haft så strikta regler som EU-reglerna tillåter hade asylmottagandet kunnat vara i princip noll, hävdar Bieler.

Migrationsverket räknar med 23000 asylsökande i år och nästa år, per år. Det är en sjundedel av vad antalet var toppåret 2015.

Lite stressat

TT: Är det här ett sätt för er att tala om väljarna att tala om att SD fortfarande är hårdast?

– Det kan man väl säga, men framförallt att vi är de mest seriösa. Vi är de som har en seriös migrationspolitik, som vill ha ett regelverk som håller samman och som faktiskt är på miniminivå, för asylmigrationen som den är nu är inte rimlig eller hållbar någonstans.

Partiet är lite stressat av att migrationsfrågan inte längre är allra högst på väljarnas dagordning, att den hamnat lite i skymundan.

- Det är uppenbart att de övriga partierna önskar att den ska hamna i skymundan, säger Bieler.

TT
ANNONS