Hela 11,4 procent av alla barn som lever med en styvförälder och en ursprunglig förälder upplevde en separation i hemmet under förra året. Arkivbild.
Hela 11,4 procent av alla barn som lever med en styvförälder och en ursprunglig förälder upplevde en separation i hemmet under förra året. Arkivbild.

Separationer vanligare i styvfamiljer

Barn som bor med en styvförälder är betydligt oftare med om separationer än barn som bor med två ursprungliga föräldrar. Förra året var det mer än tre gånger så vanligt med separationer i så kallade styvfamiljer än i dem där båda föräldrarna var barnets ursprungsföräldrar.

ANNONS
|

Under fjolåret var 64000 barn med om att deras föräldrar separerade, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Siffran kan tyckas hög, men sett till alla barn i Sverige under 18 år som bor med två föräldrar handlar det om en ganska liten andel: 3,7 procent.

SCB har jämförbara siffror som går fyra år bakåt i tiden och under den tidsrymden syns inga dramatiska skillnader i andelen barn som genomlever en separation i hemmet.

Stora skillnaden

Den stora skillnaden finns mellan barn som lever med två ursprungliga föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar) och barn som lever med en ursprungsförälder och en styvförälder. Hela 11,4 procent av alla barn som under 2018 levde med en styvförälder var med om att föräldrarna separerade, medan siffran för barn som levde med sina ursprungsföräldrar var 3 procent.

ANNONS

- Har man redan separerat tidigare så är separationsrisken större. Det är inte så konstigt. Man har kanske inte analyserat varför det blev en separation första gången, säger Tone Ahlborg.

Hon är pensionerad lektor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet, sexualrådgivare och har bland annat genomfört en flera år lång studie där hon följde par från det att deras första barn kom.

- Låg utbildning, att den ena föräldern är invandrare och den kulturkrock som kan uppstå då, och tidigare separationer – det är några av de riskfaktorer som jag har sett i min forskning och som även syns i SCB:s statistik, säger hon.

Utbildning och bakgrund

Det rimmar väl med de nya siffror som SCB nu publicerar. Enligt dem är det är något vanligare att barn med utländsk bakgrund är med om att föräldrarna separerar än att barn med svensk bakgrund är det. Det är också vanligare när föräldrarna har en lägre utbildningsnivå än om de har en högre.

ANNONS

Vanligast var det att barn i Gävleborgs län upplevde att föräldrarna separerade, och den lägsta andelen fanns i Hallands län.

TT

Fakta: Här upplever flest barn att föräldrarna separerar

Län 2018

Gävleborgs län 4,5 procent

Örebro län 4,4

Södermanlands län 4,3

Gotlands län 4,3

Norrbottens län 4,3

Värmlands län 4,2

Dalarnas län 4,1

Västernorrlands län 4,1

Västmanlands län 4,0

Jämtlands län 4,0

Stockholms län 3,8

Östergötlands län 3,7

Kalmar län 3,7

Skåne län 3,6

Västra Götalands län 3,6

Uppsala län 3,5

Blekinge län 3,4

Västerbottens län 3,3

Jönköpings län 3,1

Kronobergs län 3,1

Hallands län 3,0

Snitt riket 3,7

Källa: SCB

ANNONS