Sex av tio ryggradsdjur borta sedan 1970

På fyra decennier har antalet vilda ryggradsdjur minskat med 60 procent. Fortsätter utvecklingen kan två tredjedelar vara borta om två år.

ANNONS
|

Världsnaturfonden, WWF, släpper en rapport som visar att bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent mellan 1970 och 2014. Bland sötvattensarterna är minskningen över 80 procent. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar sju av tio av världens däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur att vara borta 2020.

- Vi vet inte att vi håller på att förlora det här. Och vet vi inte att det är ett problem, så vet vi inte att vi behöver agera heller. Det tycker jag är oroväckande. Vi håller på att förlora den biologiska mångfalden, och den är grunden till vår överlevnad. Frågan är lika viktig som klimatförändringarna för vår egen framtid, säger Vicki Lee Wallgren, chef för skog och arter på WWF.

ANNONS

89 procent i Sydamerika

De största minskningarna av ryggradsdjur har skett i Syd- och Mellanamerika, där minskningen varit 89 procent.

- Det beror väldigt mycket på de massiva skogsavverkningarna. Generellt beror minskningarna på att livsmiljöerna försvinner, men även på att vi exploaterar arter genom exempelvis jakt, säger Olle Forshed, naturvårds- och tropikskogsexpert på WWF.

Samma åtgärder som för utsläppen

I Europa, och på norra halvklotet, skedde dock den stora minskningen långt tidigare, till följd av ett intensivt jord- och skogsbruk. Åtgärder på senare år har gjort att djurlivet återhämtat sig något. På vissa håll ökar bestånden. Nästan alla stora valarter har exempelvis ökat i antal efter att den kommersiella valfångsten stoppades. I Sverige märks en positiv trend för vissa rovdjur och rovfåglar.

- Tittar man i Sverige till exempel så har vi lyckats reglera jakt, vi har minskat miljögifterna, vi skyddar fler naturområden och då kan man se att trenden vänt lite grann. Det visar att det går att vända, säger Vicki Lee Wallgren.

ANNONS

- Det positiva är att många av åtgärderna som behövs för att förbättra den biologiska mångfalden är samma åtgärder som behövs för att minska utsläppen och nå de globala hållbarhetsmålen. Vi måste tänka till hur vi producerar och konsumerar. Jag tror absolut att vi kan klara detta, men då krävs det omställningar, säger Vicki Lee Wallgren.

TT

Fakta: Främst tamdjur

Det finns uppskattningsvis mellan 5 och 100 miljoner olika arter på jorden. Cirka 1,5 miljoner arter finns beskrivna av forskarna. Många känner vi inte ens till.

I dag står jordens samtliga vilda däggdjur för fyra procent av alla däggdjurs totala vikt. Resterande utgörs av människor (36 procent) och tamboskap (60 procent).

70 procent av fåglarna är i dag uppfödda av människor. 30 procent är vilda fåglar.

Källa: WWF

ANNONS