Vaquitan, kaliforniatumlaren, är världens minsta val och samtidigt den mest hotade. Bara 30 individer finns kvar. Tumlaren på bilden har drunknat i ett fiskenät.
Vaquitan, kaliforniatumlaren, är världens minsta val och samtidigt den mest hotade. Bara 30 individer finns kvar. Tumlaren på bilden har drunknat i ett fiskenät.

Sista chansen att rädda hotad tumlare

Världens minsta val, den mexikanska kaliforniatumlaren eller vaquitan, är mycket nära utrotning. I ett försök att rädda arten försöker nu svenska forskare hjälpa sina mexikanska kollegor.

ANNONS
|

Tumlarna, som bara väger runt 50 kilo som vuxna, hotas av att de ofta fastnar och dör i fiskenät.

Det svensk-mexikanska samarbetet går ut på att använda sig av alternativa fiskeredskap som utvecklats vid SLU Aqua, institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet.

En mexikansk delegation, ledd av forskare från Världsnaturfonden (WWF), är just nu på besök i Sverige för att lära sig hur redskapen, olika typer av burar och notar, fungerar.

Bara 30 individer kvar

Förhoppningen är att redskapen ska kunna användas inom det småskaliga fisket i tumlarens utbredningsområde. Arten finns bara i Kaliforniaviken vid Mexikos västkust och den senaste uppskattningen visar att den är mycket nära utplåning. Bara 30 individer tros finnas kvar.

ANNONS

- Det är verkligen kris, säger Sara Königson, forskare vid SLU Aqua.

Frågan är om någon åtgärd i dagsläget kan rädda arten eller om den är räddningslöst förlorad. Det största problemet är det omfattande illegala fisket efter kalifornisk vekfisk, vars simblåsa ses som en delikatess och är värd enorma summor på den kinesiska marknaden. Tumlarna fastnar i fiskenäten och drunknar.

- Det illegala fisket är jättestort. Det behövs många fler kontroller av fisket i Kaliforniaviken. Men det skulle ha gjorts för flera år sedan, säger Königson.

Nära utdöende

Som en sista drastisk åtgärd finns det nu långt gångna planer på att fånga in några av djuren för att sedan få dem att fortplanta sig i fångenskap. I november ska ett internationellt forskarlag börja fångsten.

- Problemet är att ingen vet om det fungerar. Arten har aldrig hållits i fångenskap och risken är att de stressas för mycket. Det är tyvärr mycket troligt att vaquitan blir nästa däggdjursart som dör ut, säger Königson.

ANNONS
TT
Fakta: Kaliforniatumlare

Kaliforniatumlaren, vaquitan (Phocoena sinus) är både den minsta och den mest hotade av alla valar. För tre år sedan, 2015, uppskattade man att det fanns knappt 100 individer kvar, ifjol, 2016, var uppskattningen cirka 60 individer. Nu tror man att bara 30 individer finns kvar i livet.

Arten finns bara i norra delen av Kaliforniaviken, den stora havsviken mellan Kaliforniahalvön (Baja California) och det mexikanska fastlandet. Den hotas främst av det illegala fisket i området. Tumlarna fastnar i fiskenäten och drunknar.

Källa: IUCN

ANNONS