Skogsbruket räds gnistor – jobbar nattskift

Avverkningar som stoppats, skogsmaskiner som står stilla – eller går nattetid, då luftfuktigheten är högre. Skogsbruket har fått ställa om för att minimera riskerna för bränder.

ANNONS

Det lyser illrött och orange över större delen av Sverigekartan som visar skogsbrandsrisken. Den långvariga torkan och de höga temperaturerna påverkar i högsta grad skogsnäringen, som redan i maj tvingades vidta säkerhetsåtgärder. Avverkningar, gallringar och markberedning har stoppats på de torraste markerna, skogsmaskiner körs utan kedjor eller metallband för att undvika gnistbildning. Och mycket av det arbete som utförs har styrts om till nattimmarna, då brandrisken vanligtvis är lägre.

Trots alla säkerhetsåtgärder uppstår skogsbränder. Det räcker med en gnista från ett framrusande tåg för att en brand ska uppstå och snabbt spridas.

- Skogsvårdspersonalen kämpar och sliter med skogsbränder och eftersläckningar. Det är ett jobbigt år, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef vid statliga Sveaskog, landets största skogsägare.

ANNONS

Stort bortfall

Torkan innebär både merkostnader och inkomstbortfall.

- I och med att vi inte kunnat bereda marken för plantorna har vi haft en ganska misslyckad planteringssäsong. Många plantor har inte kommit i backen, exemplifierar Fredrik Klang.

Han hoppas på en "genomblöt" augusti, för att kunna ta igen något av sommarens bortfall och säkra höstens leveranser.

- Många har ju tappat fem–tio procent av leveransvolymerna på grund av stillestånd. Det blir också ökade kostnader när maskinerna står stilla, säger Fredrik Klang.

Flyttat österut

SCA, landets näst största skogsägare med 2,6 miljoner hektar i norra Sverige, har också steg för steg vidtagit allt fler säkerhetsåtgärder. Arbeten som planerats i särskilt torra områden har fått vänta.

- Det sista steget är ju att inte köra alls, men eftersom vi har så stora arealer har vi i regel alternativ. Generellt kan man säga att vi flyttat verksamhet norrut och från kusten till inlandet, säger kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt.

ANNONS

Såväl Sveaskog som SCA har haft ett antal bränder i sina skogar, dock ingen riktigt omfattande.

- Skogsbrukare har gjort ett otroligt arbete genom att köra vatten när olyckan varit framme. Alla aktörer har haft en hög beredskap. Nu håller vi tummarna för att ett rejält lågtryck, säger Fredrik Klang.

TT

Fakta: Skogsägare

Statliga Sveaskog är landets största skogsägare, med drygt 4 miljoner hektar varav 3,1 miljoner hektar produktiv skogsmark. Det motsvarar 14 procent av landets skogar.

SCA:s skogsinnehav uppgår till 2,6 miljoner hektar, varav 2 miljoner hektar produktiv skogsmark.

Närmare hälften av all produktiv skogsmark (48 procent) har enskilda ägare.

Antalet skogsägare (personer) är närmare 320000. Av dessa är 38 procent kvinnor och 60 procent män. (För resterande 2 procent saknas uppgift).

Källor: Sveaskog, SCA och Skogsstyrelsen

ANNONS