Små hajar släpps och lär oss haja mer

Stora hajar i världshaven hotas av fiske som ibland sker på ett grymt sätt. Små rödhajar som släpps ut från Havets hus i Lysekil påminner om frågan, och hjälper forskarna till ny kunskap om utsättning av fiskarter.

ANNONS

Den småfläckiga rödhajen vid Sveriges västkust är inte så storslagen eller dramatisk i sin uppenbarelse. Den kan bli en meter lång, med upp till två kilos vikt, och lever lite i skymundan vid bottnar på från 30 meters djup ner till 400 meter.

Arten är fridlyst i Sverige, men bedöms vara livskraftig. Havets hus driver ett projekt där unga exemplar sätts ut för att vi ska lära oss mer, både om den småfläckiga rödhajen själv och om hur andra hotade fiskarter kan hjälpas med uppfödning.

I år sätts rekord när 15 ungar i tre-fyraårsåldern släpps ut i havet, märkta med en grön tagg vid ryggfenan. Rapporter om uppfiskade sådana hajar som släppts igen, och om enstaka som hittats döda, har gett ny kunskap.

ANNONS

- Hajarna rör sig över stora sträckor, säger Helen Sköld, akvariechef på Havets hus.

Ett märkt exemplar hittades vid Norges kust. Det tas som intäkt för att alla småfläckiga rödhajar vid västkusten och i Skagerrak tillhör samma population, vilket inte är självklart för en bottenlevande art.

TT
Fakta: Hajsläpp

Det årliga hajsläppet i Lysekil har pågått i 15 år. Projektet drivs av Havets hus och Världsnaturfonden.

Den småfläckiga rödhajen anses vara en bra "testpilot" för hur hotade fiskarter kan hjälpas med uppfödning och utsläpp av unga individer. Arten lever på stora djup, men yngel och ungfiskar håller till på grundare vatten.

Hajar förökar sig långsamt, och är därmed känsliga för överfiske eller andra störningar.

Flera stor hajarter, som hammarhaj, rävhaj och en del vithajar, är allvarligt hotade av fiske på vissa håll.

I de värsta fallen sågas fenan av för att användas till hajfenssoppa, varpå hajen dumpas i havet för att dö. Detta fiske är förbjudet i EU.

Källor: Havets hus, Världsnaturfonden, Havs- och vattenmyndigheten

ANNONS