Gräsklippning för tidigt eller för sent är inte okej, om man vill hålla sams med grannarna. Arkivbild.
Gräsklippning för tidigt eller för sent är inte okej, om man vill hålla sams med grannarna. Arkivbild.

Sommarbråk om tomtgränser och skuggande träd

Gräsklippning i ottan, högljudda grillfester och lekande barn i trädgården. Störningsmomenten från grannarna kan vara många i semestertider när vi helst bara vill vila upp oss och ha det skönt. Men vad kan man egentligen göra åt störande grannar?

ANNONS
|

Man drar inte igång häcksaxen för sent på kvällen eller festar högljutt i trädgården in på småtimmarna. Oskrivna regler finns det gott om när det kommer till grannskapshyfs och de allra flesta följer dem nog, tror Eric Bodin, förbundsjurist på Villaägarna.

- Visst finns det en social press på att till exempel inte klippa gräset med motorgräsklippare väldigt sent. Det mesta löses nog genom det sociala trycket, mer än rättsreglerna. Men en del är ju okänsliga för det där, det är väl dem vi får höra historier om.

ANNONS

Ja, det finns också de som inte följer de oskrivna reglerna vilket kan resultera i störda grannar.

Ofta handlar tvisterna om tomtgränsen, säger Eric Bodin. Till exempel att grenar från grannens träd växer in på den andres tomt, eller att grannens träd skuggar eller förstör utsikten. Höga häckar och störande ljud är också relativt vanliga orsaker till klagomål från grannar.

- Det kan vara alltifrån värmepumpar som låter till att grannarna är väldigt högljudda sent på kvällen. Eller pooler som är placerade nära tomtgränsen, vilket de får vara, men som leder till höga ljud när barnen leker. Tujahäckar är inte heller populärt.

Svårt att få gehör

Men vad kan man egentligen göra åt en granne som stör? Först och främst bör man prata med grannen om det och försöka komma fram till en lösning, menar Eric Bodin. Om grannen inte lyssnar kan det i vissa fall vara läge att gå vidare.

Handlar det om störande ljud som grannen orsakar kan man vända sig till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. De bedömer om störningen är en skada eller olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening. Kommer kommunen fram till att det är så kan fastighetsägaren föreläggas med att göra en ändring, säger Eric Bodin.

ANNONS

- Kommunen kan ingripa mot sådant, men man får säga att det inte är så ofta de gör det. Det ska vara av en viss dignitet för att det ska anses vara en störning enligt miljöbalken. Jag tror att det är ganska svårt att få gehör om det är något mindre, att någon har fest ibland till exempel.

Har grannen en väldigt hög häck eller en vildvuxen trädgård som exempelvis stör utsikten kan man också vända sig till kommunen. Då styr en bestämmelse i plan- och bygglagen, men även i dessa fall är ribban ganska hög för att kommunen ska ingripa, säger Eric Bodin.

Tunna band viktiga

Ingriper inte kommunen kan nästa steg vara att överklaga beslutet.

- När detta har prövats som rättsfall kommer även domstolar ofta fram till att, ja det är förvisso olägenheter men de är inte betydande, säger han.

ANNONS

Att tidigt försöka prata grannen till rätta och hitta en lösning är därför ofta det bästa man kan göra, säger Eric Bodin.

- Många meningsskiljaktigheter kan nog lösas med en vettig dialog, långt innan man behöver komma in på det rättsliga.

Och att hålla sams med grannarna lönar sig, anser Cecilia Henning, docent i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hon har forskat på relationen mellan grannar som ofta består av så kallade tunna band. De tunna banden innebär en ytligare relation som inte medför samma förpliktelser som de tjocka banden gör, det vill säga de mer intima relationerna vi ofta har till familj och släkt.

De tunna banden är viktigare än man tror, inte minst för grannsämjan, säger hon.

- Finns det mycket tunna band i ett grannskap tar man större hänsyn än man skulle gjort annars. Likadant retar man sig inte lika mycket på grannar om man vet vilka de är och tycker verkar allmänt sympatiska, säger hon.

ANNONS
TT

Tips: Så håller du grannsämjan

Eric Bolins tips till den som stör sig på sin granne:

Prata med grannen, berätta om vad som stör dig och se om det finns en lösning. Grannen kanske inte vet om att det hen gör stör. De flesta är förstående och vill inte vara till besvär och är villiga att ändra på sig om de får reda på att de stör.

Om grannen vägrar att lyssna kan det vara läge att gå vidare, exempelvis till kommunen.

Om alla andra möjligheter till lösningar är uttömda kan det även vara berättigat att gå vidare och överklaga kommunens beslut, men en rättsprocess mot en granne kan vara kostsam – både ekonomiskt och psykiskt.

Tips för att undvika att grannen stör sig på dig:

Tänk på att människor är olika. Ta hänsyn och försök att hitta en lösning om grannen klagar.

Var noga med att respektera tomtgränsen. Om du vet att grannen är petig – var försiktig och ha marginal om du sätter upp ett staket eller planterar något nära tomtgränsen.

Informera grannen i förväg om du planerar att exempelvis ha en fest i trädgården eller planerar ett renoveringsarbete. Om grannen har önskemål om tider – försök att gå hen till mötes.

Fakta: Så styr några av lagarna

I plan- och bygglagen finns en bestämmelse som bland annat säger att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. En betydande olägenhet kan exempelvis vara en hög häck som ger mycket kraftig skugga.

I miljöbalken finns en rad allmänna hänsynsregler där en bestämmelse bland annat säger att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska "vidta skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt" för att verksamheten eller åtgärden inte innebär skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Källa: Riksdagen

ANNONS