Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Skolverket ska se över timplanerna i skolan. Arkivbild Bild: Alexander Olivera/TT

Språken i fara när skolans timplaner ses över

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över timplanerna i grundskolan för att skapa en bättre balans mellan innehållet i undervisningen och hur många timmar som finns till förfogande. Men risken med en omfördelning är att språkundervisningen blir lidande.

Det var efter kritiken i höstas där Skolverket föreslog att bland annat antikens historia skulle tas bort ur kursplanerna som frågan väcktes om en omfördelning av timplanerna. Myndigheten ska särskilt se över om det går att öka undervisningstiden i ett eller flera ämnen genom att minska eller ta bort tid från elevens val, det ämne som eleven själv valt att ägna sig åt. Men då eleverna ofta kan välja att läsa ett språk är risken att de kunskaperna går förlorade.

– Det är en av de saker som vi ska titta på i det här uppdraget och se vilka konsekvenser det skulle få för undervisningen i stort om man tar bort den här möjligheten, det vill säga omfördelar timmarna från elevens val och lägger på ett eller flera andra ämnen. Vad gör det då totalt för elevernas möjlighet att läsa språk? Det kan handla om svenskt teckenspråk, modersmål eller moderna språk, säger Pernilla Sundström Fast, enhetschef vid för- och grundskoleenheten på Skolverket.

För mycket stoff

I grunden handlar det om att skolans kursplaner innehåller mer material – mer stoff – än vad som faktiskt ryms inom de angivna timmarna. I höstas utökades också undervisningen i andra ämnen på bekostnad av elevens val.

– Vi har utökat timplanen i matematik och idrott och hälsa och där använde vi timmar från elevens val redan då, så det finns inte så där vansinnigt många timmar kvar.

Fler språk

I Skolverkets uppdrag ingår också att överväga om det behövs åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska i grund- och gymnasieskolan.

– Att läsa ytterligare ett språk utöver svenska och engelska är ett kulturellt kapital i dag. Det har betydelse för din attraktivitet på arbetsmarknaden. Dessutom berikar språken varandra och kan ge dig en skjuts framåt över huvud taget, säger Pernilla Sundström Fast.

Krister Zeidler/TT

Svenska/svenska som andraspråk är grundskolans största ämne, sett till undervisningstid: totalt 1 490 timmar.

Matematik har 1 230 timmar och är näst störst.

Nummer tre är de samhällsorienterande ämnena (SO) som har totalt 885 timmar i grundskolan.

SO består av geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Den garanterade undervisningstiden i vart och ett av de fyra SO-ämnena är 145 timmar, vilket motsvarar 16 timmar per ämne och år.

Om skolorna fördelar resterande SO-tid jämnt mellan de fyra ämnena får eleverna motsvarande 25 timmar per ämne och år.

Från och med detta läsår har undervisningstiden i matematik och idrott utökats, medan elevens val har minskats.

Elevens val har nu 177 timmar. Tiden ska ägnas åt något ämnesanknutet som eleven vill bredda eller fördjupa sina kunskaper i.

Rektor beslutar vilka val som ska erbjudas på skolan.

Källa: Skolverket