Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Vi stärker upp rutiner för att säkerställa att något liknande inte ska kunna hände igen", säger chefen för Vård- och omsorgsförvaltningen i den aktuella kommunen.

Stärkta rutiner ska skydda på äldreboendet

Polisen utreder ett mord och två mordförsök på ett äldreboende i västra Sverige.

Det var i maj förra året som två äldre kom in med insulinöverdoser till ett sjukhus i regionen. I januari i år upptäcktes sedan ytterligare ett fall. Polisutredningen har nu pågått i snart ett år.

- Det jag vet är att det är två incidenter där personerna har överlevt. I det tredje fallet avled brukaren i samband med händelsen. Men det är svårt att veta om brukaren avled på grund av insulinöverdoserna eller om det fanns andra orsaker, säger förvaltningschefen.

- Där får sjukhuset vara behjälpligt med en obduktion för att fastställa dödsorsaken.

Privat aktör

Vid de första händelserna av misstänkt aktiv dödshjälp drevs boendet av en privat aktör.

- När de första incidenterna inträffade vidtog det företag som då drev hemmet åtgärder för att säkra upp hanteringen av insulin. Bland annat drog man in delegeringar. Det är rutiner vi hållit fast vid sedan kommunen tog över ansvaret.

Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Av patientsäkerhetslagen framgår att hälso- och sjukvårdspersonal bara får överlåta, delegera, en arbetsuppgift till någon annan när det är förenligt med kravet på en god och säker vård.

Förstärkt ytterligare

Kommunen har sedan förstärkt den rutinen ytterligare.

- Vi kommer att stärka upp rutinerna kring insulin så att de kommer i klass med hur vi hanterar narkotikaklassade läkemedel, säger förvaltningschefen.

Man har däremot inte ansett att det finns skäl att skärpa upp insulinhanteringen på andra boenden i kommunen.

- Sedan finns det vissa andra åtgärder som jag inte vill berätta om. Det är saker som vi gör för att hjälpa polisen i deras utredning. Men man kan säga att vi är extra vaksamma, det finns extra ögon och öron.

Manar till lugn

Förvaltningschefen vill samtidigt mana till lugn.

- Det finns inga andra incidenter att notera. Vi har inte kunnat se något onormalt i samband med andra dödsfall. På boenden bor många äldre och svaga personer men vi har inte sett något som är onormalt. Och det har inte heller sjuksköterskor eller läkare på plats.

Boendet och kommunen gör allt de kan för att bistå polisen i utredningen.

- Men det är svårt att utreda. Bor man på ett äldreboende har man ofta många sjukdomar och det är ibland svårt att avgöra vad som är vad. Men vi stärker upp rutiner för att säkerställa att något liknande inte ska kunna hända igen.