Stor försvarsövning i hela landet

Just nu pågår Försvarsmaktens övning med hemvärnet över hela landet. Det är första gången sedan 1975 som en liknande övning genomförs, enligt Försvarsmakten.

ANNONS
|

Det handlar om att både stärka nationell identitet, moral och förbandsanda – men också att visa omvärlden vad Sverige går för, anser överstelöjtnant Johan Hansson, chef för operativa avdelningen på Försvarshögskolan.

- I någon mening handlar det om strategisk kommunikation mot omvärlden som visar att Sverige faktiskt gör det här och kan skaka fram 22000 pers. Säg att det kommer hälften – då visar man att Sverige snabbt kan få så många soldater på fötter, säger han till TT.

ANNONS

Övning i ett dygn

Den rikstäckande övningen drogs i gång på tisdagseftermiddagen och ska pågå i ett dygn. All personal som ingår i någon av hemvärnets bataljoner och har möjlighet ska inställa sig för tjänstgöring, heter det. Syftet med övningen är att ytterligare stärka försvaret av Sverige, och totalt rör det sig om 40 hemvärnsbataljoner från norr till söder som deltar, enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten.

Närmare 22000 frivilliga personer ingår i hemvärnet – och alla har kallats.

- Nu kommer man se hur många som infinner sig. Det blir ett test och det är värdefullt för försvarsmaktens ledning att få en kontroll på det, säger Johan Hansson.

Hemvärnet är en organisation vars betydelse ökat betydligt, enligt Stefan Ring, militärstrategisk expert vid Försvarshögskolan.

- Armén är väldigt liten. Så här liten armé har vi inte haft under de senaste hundra åren. I och med det har hemvärnets betydelse ökat, och det är naturligt att försöka öva den här organisationen, säger han till TT.

ANNONS

Finns en symbolik

Hemvärnet har till uppgift att skydda och bevaka men också stötta samhället vid kris, och kan rycka in oavsett om det gäller naturkatastrofer och bränder eller eftersök av försvunna personer.

Glöm inte bort symboliken nu när samtliga förband kallats in, påpekar överstelöjtnant Johan Hansson.

- I morgon (tisdag) är det 6 juni, vår nationaldag. Det kommer att finnas en hemvärnssoldat med svensk flagga på varje torg. Det blir också ett sätt att kommunicera med befolkningen.

TT
ANNONS