Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Storasystrar som studerat teknik influerar sina småsystrar att göra desamma.

Storasystrar lockar till mansdominerade yrken

Äldre syskon fungerar ofta som förebilder när småsyskon väljer utbildning – och när det kommer till kvinnor på traditionellt mansdominerade utbildningar spelar storasystrar en särskilt viktig roll, visar en ny avhandling.

Yngre syskon väljer gärna samma utbildning som sitt äldre syskon – men en ny avhandling visar att tendensen är ännu starkare hos lillasystrar vars storasystrar gått en traditionellt mansdominerad utbildning i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik.

- Jag tror att det har med själva utbildningen att göra, att den är så starkt mansdominerad med så procentuellt sett få kvinnor, säger Roujman Shahbazian, doktor i sociologi vid Stockholms universitet och den som ligger bakom avhandlingen.

Hans forskning baseras på omfattande data över alla Sveriges tvåbarnsfamiljer där det yngsta syskonet föddes någon gång mellan 1960 och 1980, det äldsta syskonet föddes senast 1980 och där båda har någon form av högre utbildning.

- En möjlig förklaring kan vara att man som lillasyster blir mer influerad när ens äldre syster bryter könsnormerna och ändå väljer att gå utbildningen.

Viktigt med förebilder

Shahbazian har kontrollerat för andra tänkbara faktorer som kan påverka, till exempel socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas yrkesval och sambandet kvarstår.

- Det här visar hur viktigt det är med förebilder, att det finns såväl kvinnliga ingenjörer som manliga sjuksköterskor. För även om vi lever i ett relativt jämställt samhälle så innebär det inte att det inte finns könsnormer.

För lillasystrar med storebröder som gått traditionellt mansdominerade utbildningar är tendensen svagare. Så även för lillebröder vars storebröder läst teknik, naturvetenskap, ingenjörsvetenskap eller matematik.

- Förmodligen på grund av att det är så många killar som väljer de här utbildningarna ändå, säger Shahbazian.

Stödfunktion

TT: Förutom rollen som förebild – hur påverkas småsyskon av storasyskons utbildningsval?

- Mer forskning behövs för att bena ut vilka mekanismer som ligger bakom. Men faktorer som konkurrens kan spela in, vid sidan om stödmekanismer. Det faktum att storasyskon kan stötta, vägleda och inspirera i utbildningsval har lyfts fram i tidigare kvalitativa studier, säger Shahbazian.