Studie: RMV räknar fel på asylsökandes ålder

Rättsmedicinalverket är ute och cyklar och räknar fel när myndigheten uppskattar sannolikheten för att en asylsökande är under eller över 18 år. Exempelvis är risken för att ett barn klassas som vuxen större, än tvärtom, enligt en ny studie.

ANNONS
|

Petter Mostad, biträdande professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har i en ny studie analyserat resultatet av 9600 manliga asylsökandes åldersbedömningar, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt studien, som presenteras i International Journal of Legal Medicine, är risken för att ett barn felklassas som vuxen större, än tvärtom – när Rättsmedicinalverket (RMV) undersöker de asylsökandes ålder genom att analysera deras visdomständer och knäleder.

- RMV:s modell har aldrig testats på folk med känd ålder. Men vår studie visar att bland de som var barn och som blev bedömda under 2017 blev en tredjedel bedömda som vuxna, säger Petter Mostad till TT.

ANNONS

Högre risk

TT: Men hur vet ni det, för ni har ju inte heller testat den på personer med känd ålder?

- Det finns en osäkerhet hur verklig ålder förhåller sig till olika åldersindikatorer, som mognad av knä eller tänder. Det finns också en osäkerhet kring exakt vilken åldersfördelning som de som undersöktes 2017 haft. Det vi har gjort är att vi använt statistik för att ta reda på vilka kombinationer av dessa två olika variabler som kan förklara RMV:s resultat. Och vår studie visar att RMV:s uppskattning av felmarginalen inte stämmer, säger Petter Mostad.

Exempelvis, säger han, påstår RMV att risken för att ett barn strax under 18 år ska bedömas som vuxen är lika med eller mindre än 10 procent.

- Men vi visar att denna risk helt klart är över 10 procent. Våra siffror är också osäkra, men det mest sannolika är att denna felmarginal i stället är runt 40 procent, säger Petter Mostad.

ANNONS

TT: Men har RMV helt fel i sina uppskattningar?

- Det vi främst reagerar på är att man använt den här metoden i stor skala utan att först testa den på personer med känd ålder. Man har gissat och man har gissat fel.

Myndighetspudel

TT: Men Socialstyrelsen har ju nyligen genomfört en studie av knän på personer med känd ålder?

- Ja, och den har vi använt i våra analyser och resultatet från denna studie stödjer vår slutsats, eftersom den visar att knän mognar tidigare än vad man tidigare har hävdat.

Rättsmedicinalverket har låtit meddela att myndigheten inte vill kommentera Petter Mostads studie innan man har analyserat den.

Detta är inte första gången som den metod som Rättsmedicinalverket använder får kritik. Enligt statistikerna Lars Rönnegård och Johan Bring räknade Socialstyrelsen helt fel när de räknade ut risken för att ett barn bedöms som vuxen vid åldersbedömningar av asylsökande. Socialstyrelsen höll senare med om kritiken, även om myndigheten klädde pudeln i ord som att den inte hade varit "tillräckligt tydlig" i metodbeskrivningen.

ANNONS
TT

Fakta: Två undersökningar

De medicinska åldersbedömningarna är frivilliga och innebär att man går igenom två undersökningar.

Den ena är en röntgenundersökning av visdomständerna, den andra en magnetkameraundersökning av knäleden. Dessa utförs av leverantörer som Rättsmedicinalverket upphandlat.

Efter undersökningarna gör en rättsläkare ett rättsmedicinskt utlåtande om vilken ålder den asylsökande har. Det görs med olika standardsvar.

Utlåtandet blir sedan en del i den stödbevisning som Migrationsverket använder sig av i beslut om uppehållstillstånd.

Ordet frivillig i detta sammanhang är dock en sanning med modifikation, eftersom undersökningen bara utförs i de fall där Migrationsverket tvivlar på den asylsökandes ålder. Om personen i fråga nekar beslutar Migrationsverket på det underlag som finns. Sannolikheten är då stor att personen bedöms vara över 18 år.

Källa: Rättsmedicinalverket

ANNONS