Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stora grupper på mountainbike i skogen kan medföra skador på skogens mark. Arkivbild.

Terrängcykling i grupp skadar skogen

Intresset att i grupp ge sig ut i skogen på fötter, hästryggar eller terrängcyklar blir allt vanligare. Men det innebär samtidigt att naturens träd och växter får ont i rötterna. Därför ber nu Lantbrukarnas riksförbund (LRF) alla nyttjare av allemansrätten att man frågar markägaren först.

Aktiviteter i natur- och skogslandskap ökar i hela landet, visar en ny rapport från LRF. En trend som mestadels är positiv och bidrar till ökad tillväxt inom besöksnäringen.

Men fler gruppaktiviteter innebär också större påfrestning på naturen och kan bli kostsamt för markägaren om det uppstår skador på marken och trädens rötter.

Inte störa och förstöra

- Om du ska guida en massa cyklister på led genom skogen kan slitaget på stigar bli stort, säger Björn Galant, äganderättsexpert vid LRF.

Mycket handlar om dålig kunskap om allemansrätten tror Galant, vars ledord är inte störa och förstöra. Och skadeproblemet skulle kunna förebyggas om man för en dialog med markens förvaltare.

- Då får man veta att på den här stigen kan ni cykla eller rida eller att det är för blött. Eller så ser markägaren till att preparera en stig med barr, säger Galant.

Naturturism kan rädda landsbygden

LRF ser positivt på att naturens attraktionskraft ökar, men efterfrågar samtidigt bättre samverkan mellan jord- och skogsbruk och naturturism.

- Här finns en stor potential att utveckla landsbygden. Fast det gäller att hitta rätt samarbete. Det kan vara att markägare och turistföretag skapar övernattningsmöjligheter, gömslen, kojor och vindskydd. Eller om du är en bonde och någon startar en gårdsbutik och säljer bondens varor. Om man kan kombinera turismen med det lokala skapas det tillväxt och arbetstillfällen, säger Björn Galant.