Giftigt PFAS-haltigt brandskum är fortfarande vanligt inom räddningstjänsten. Arkivbild.
Giftigt PFAS-haltigt brandskum är fortfarande vanligt inom räddningstjänsten. Arkivbild.

Trots farorna – brandskum fortfarande vanligt

Svenska bränder släcks ofta med skum som innehåller giftiga ämnen, visar en granskning av tidningen Sveriges Natur. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har avrått från all användning av släckskum i flera år.

ANNONS
|

Poly- och perfluerade alkylsubstanser (PFAS) är en grupp av över 4700 miljögifter som bryts ned mycket långsamt, eller inte alls.

Endast ett PFAS-ämne, PFOS, är i dag förbjudet. Släckskum med andra PFAS-ämnen används fortfarande. Detta trots att MSB sedan 2016 avråder från all användning av släckskum, i de fall där släckvattnet inte kan samlas upp.

- Vi formulerade oss så och tänkte att då skulle alla förstå att man i princip inte ska använda skum. För hur ska någon kunna samla upp allt? Det går inte, säger Bo Andersson på MSB till Sveriges Natur.

ANNONS

2016 beräknade Naturvårdsverket att omkring 300000 svenskar kan ha exponerats för PFAS över gränsvärdena genom dricksvattnet. Siffran väntas stiga.

Varje år används 50000 liter släckskum med PFAS. Hur ofta det används varierar i olika delar av landet – exempelvis har Södertörns brandförsvar i Stockholm kraftigt minskat användningen, medan Norrtäljes räddningstjänst ökat sin.

Enligt Bo Andersson behövs skum ytterst sällan – till exempel när kemiska industrier brinner.

- Det finns ingen anledning att använda skum i bilbränder eller lägenhetsbränder, men tyvärr används det fortfarande så på vissa håll i landet, säger han.

TT

Fakta: PFAS

PFAS, poly- och perfluerade alkylsubstanser, är en grupp på 4700 miljögifter som lagras i blod och lever. Många av dem liknar naturliga fettsyror och kan blanda sig i en rad kroppsliga processer.

Ämnena bryts ned mycket långsamt, eller inte alls. Efter användning av PFAS-haltigt släckskum kan ämnena spridas till omgivande jordlager, grundvatten, vattendrag och djur under lång tid.

Endast ett PFAS-ämne, PFOS, är förbjudet i Sverige. Ett annat, PFOA, kommer att förbjudas till 2020.

Livsmedelsverkets gränsvärde för elva olika PFAS-ämnen i Sverige är 90 nanogram per liter. Hundratusentals svenskar beräknas ha utsatts för högre värden genom dricksvatten.

I vintras föreslog EU:s livsmedelsmyndighet en kraftig sänkning av gränsvärdena för dagligt mänskligt intag av PFOS och PFOA – till 0,6 promille av dagens gränsvärde.

Släckskum med PFAS har använts inom svensk räddningstjänst sedan 1980-talet, och hyllades först som en miljövinst tack vare den minskade vattenåtgången.

Källa: Sveriges Natur

ANNONS