Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på Noa, tycker att de kriminella personer som utnyttjar unga som penningmålvakter är samvetslösa. Arkivbild.
Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på Noa, tycker att de kriminella personer som utnyttjar unga som penningmålvakter är samvetslösa. Arkivbild.

Unga utnyttjas för att tvätta pengar

Allt fler unga utnyttjas av den organiserade brottsligheten för att tvätta pengar. Majoriteten är under 25 år. Polisen har utrett fall där tolvåringar agerat så kallade penningmålvakter åt grovt kriminella.

ANNONS
|

- Många är helt omedvetna om att det är en brottslig gärning, säger Linda Staaf, nationell kommenderingschef på polisens nationella operativa avdelning (Noa).

Enligt polisen har antalet ungdomar och unga vuxna som agerar penningmålvakter ökat kraftigt de senaste åren. Runt 70 procent av penningmålvakterna är i dag mellan 15 och 25 år, en del ännu yngre.

Penningmålvakten tvättar pengar genom att upplåta sitt bankkonto för att flytta, ta ut eller föra över medel som kommer från brottslig verksamhet.

ANNONS

Organiserad brottslighet

Ofta kommer pengarna från så kallade vishingbedrägerier, där bedragare via telefon försöker komma över bankuppgifter från i regel äldre personer. Brottslingarna bakom är i regel välkända av polisen.

- Det är organiserad brottslighet. För oss kända personer som begår annan typ av brottslighet; narkotika, våld och många av de skjutningar vi ser med koppling till utsatta områden. Samma gärningsmän använder bedrägerier för att finansiera sin brottslighet, säger Linda Staaf.

- Det är samvetslösa människor som lurar av äldre deras livsbesparingar och utnyttjar unga människor, som i sin tur riskerar att dömas för brott, hamna i belastningsregistret och dras in i kriminalitet.

Inte nytt

Fenomenet är inte nytt, men det som tidigare krävde organisering underlättas i dag av digitaliseringen, med smidiga nättjänster hos banken.

I allt högre grad är inte heller penningmålvakten medveten om att agerandet är brottsligt. Målvakten kan exempelvis luras av en kriminell person som hävdar att det skett en feltransaktion och att pengarna ska skickas tillbaka.

ANNONS

Hur de kriminellas kontakt med ungdomarna och de unga vuxna ser ut varierar. Många gånger är de ytligt bekanta med den som ber om tjänsten. En del smickras av att få vara en del av ett visst umgänge eller gäng. Det är inte ovanligt att penningmålvakten ser upp till de kriminella eller lockas av den snabba förtjänsten.

"Kan vara vem som helst"

Även hot förekommer.

- Det är en så pass utbredd brottslighet, att vi inte kan peka ut en särskild grupp ungdomar. En grupp som förekommer är unga nyanlända, men det är inte bara de. Man söker efter penningmålvakter på skolor, på krogen, det kan vara vem som helst, säger Linda Staaf.

Förutom att jaga huvudmännen arbetar polisen på nationell nivå bland annat med att påverka bankerna för att försvåra överförandet av pengar. Lokalt sker ett förebyggande arbete genom kontakt med ungdomarna, de potentiella penningmålvakterna.

- De möjliggör den här brottsligheten. Dels är de lurade själva, men de är också medgärningsmän.

ANNONS
TT

Fakta: Penningmålvakter

Den som agerat penningmålvakt riskerar förutom straff som medgärningsman även att bli återbetalningsskyldig för de tvättade pengarna.

Vårdnadshavare kan också bli återbetalningsskyldiga i sitt barns ställe om den som agerar penningmålvakt är omyndig.

Vid penningtvättsbrott av normalgraden är straffet fängelse i upp till två år. Vid grovt brott gäller fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Penningtvättsförseelse, som är ett ringa brott, ger böter eller fängelse i högst sex månader.

ANNONS