Stadsdelen Ronna i nordvästra Södertälje anses i polisens senaste lägesbild över kriminell påverkan i lokalsamhället vara ett så kallat "särskilt utsatta område". Arkivbild.
Stadsdelen Ronna i nordvästra Södertälje anses i polisens senaste lägesbild över kriminell påverkan i lokalsamhället vara ett så kallat "särskilt utsatta område". Arkivbild.

Utsatta områden ska inte hemlighållas

Trots kritiken om listans stigmatiserande effekt – polisen kommer att offentliggöra lägesbilden över Sveriges särskilt utsatta områden.

ANNONS
|

Polisens uppdaterade lägesbild över kriminell påverkan i lokalsamhället i Sverige publiceras inom ett par månader. Därmed kommer även listan på de områden som anses vara särskilt utsatta att bli offentlig.

Beskedet från polisen kommer efter det att Dagens Nyheter uppgett att det var osäkert om polisen skulle gå ut med någon sådan uppdatering, eftersom flera kommuner anser att det är kontraproduktivt att hamna på listan.

- För polisen är det viktigt att lyfta fram fakta och lägga det på bordet under full öppenhet, för att sedan kunna utgå från det och vidta åtgärder tillsammans med de berörda områdena. Det är hela utgångspunkten. Vi tror inte på att man ska ägna kraft åt att försöka hålla saker hemliga, säger Mats Löfving.

ANNONS

TT: Kan du förstå kritiken från dem som hamnar på listan, att epitetet "särskilt utsatt" kan ge en stigmatiserande bild av området?

- Jag kan ta exemplet med Södertälje kommun som vi har jobbat väldigt tydligt med, där kommunledningen framfört att de har blivit stärkta av den här typen av samarbete. Men jag har respekt för att det inte är självklart för alla.

- Däremot tror jag att med lite distans och mognad så kommer man till slutsatsen att det här är något som gynnar oss alla, också medborgarna, säger Mats Löfving.

TT

ANNONS