Vallöftena som sprack

Valet närmar sig och partierna har börjat utfärda nya vallöften. Men Socialdemokraterna har inte levererat allt de lovade inför förra valet.

ANNONS

Då utfärdade partiet runt hundra vallöften i sitt valmanifest. En lång rad har uppfyllts trots att S lett en minoritetsregering och fått kompromissa med regeringspartnern Miljöpartiet.

Förutom mer pengar till skola, vård och omsorg, så har till exempel barnbidraget höjts, högskole- och vuxenutbildningsplatser blivit många fler, miljarder satsats på bostadsbyggande, skatten för pensionärer sänkts, Fas 3 för långtidsarbetslösa avskaffats och en tredje pappamånad införts.

Löftena som sprack

TT har dock letat fram de vallöften som inte uppfyllts.

Skoltrötta ungdomar kanske bävade när S lovade att gymnasiet skulle bli obligatoriskt för alla under 18 år. Men en utredning gjorde tummen ned och det saknas stöd i riksdagen.

ANNONS

- När vi nu är i ett läge där vi inte har en riksdagsmajoritet, då gör vi det bästa vi kan. Vi säkerställer att gymnasieskolan kan vara en realitet för alla och att de ganska många som inte klarar den med en gång ska få klara det i flera steg och lite senare, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

S lovade också att alla elever som inte klarat kunskapsmålen i årskurs 6-9 måste gå i sommarskola. Det blev i stället obligatoriskt för skolorna att erbjuda sådana elever sommarskola.

Ekström tycker inte vallöftet var för tillspetsat.

- För mig är det inte alls främmande att det finns en plikt att gå i skolan även på sommarlovet om det behövs för att bli behörig till gymnasieskolan. Det här är en fråga vi kommer att jobba vidare med, säger hon.

ANNONS

Lättare sagt än gjort

Andra vallöften har visat sig vara lättare att utfärda än att genomföra, som att personal i vård och omsorg ska slippa uppdelade arbetspass, så kallade delade turer. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) uppger att det inte är så enkelt att delade turer kan lagstiftas bort, och att löftet innebar att driva frågan i kommuner och landsting. Men det har gått trögt.

- Här är inte sista ordet sagt. Problemet är inte löst, säger Johansson.

Nu har S återupprepat löftet inför kommande val.

Andra vallöften som inte går att uppfylla med en lagändring är att fler vardagsbrott och fler sexualbrott "måste klaras upp".

TT: Anser du att ni har uppfyllt de här löftena?

- Jag anser i alla fall att vi kan säga till väljarna att vi är den regering som har satsat mer än någon annan på brottsbekämpning och polisen, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

ANNONS

"Tar tid"

Han påpekar att polisen genomgått en stor omorganisation, att regeringen satsade pengar så fort det fanns ekonomiska resurser. En ny sexualbrottslagstiftning är också snart är på plats.

- Det tar ibland tid att få resultat, säger Johansson.

Till vissa vallöften har inte pengarna ansetts räcka till.

S har som lovat höjt taket i a-kassan, men inte sett till att ersättningsnivån ska vara 80 procent under hela arbetslöshetsperioden. Den trappas fortfarande ned till 70 procent efter hundra dagar.

- Det är fortsatt viktigt, vi har inte nått hela vägen fram, medger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Å andra sidan har S uppfyllt andra vallöften med råge. Till exempel blev barnbidragshöjningen och skattesänkning för pensionärer betydligt större än utlovat.

Stoppas i riksdagen

Privata välfärdsföretags vinster var en het fråga inför förra valet. S lovade att införa nationella kvalitetslagar med "höga krav" på bemanning, till exempel i äldreomsorgen.

ANNONS

Även här gjorde en utredning tummen ned. I stället har regeringen, efter en överenskommelse med V, föreslagit ett vinsttak för skattefinansierade välfärdsföretag. Det förslaget väntas dock bli stoppat i riksdagen.

Ett annat viktigt S-löfte var att kommuner ska ges ett "avgörande inflytande" när det ska beslutas om en friskola ska få starta i kommunen. Det blir inte av.

- Det viktigaste skälet är att vi är räknekunniga. Det är väldigt lätt att räkna ut att den frågan inte får stöd i Sveriges riksdag, säger gymnasieministern Anna Ekström (S).

TT

Fakta: Ouppfyllda löften i S-valmanifest 2014

Löfte: Gör gymnasieskolan obligatorisk.

Resultat: En utredning sade nej och riksdagsstöd saknas. I stället har åtgärder beslutats för att stärka gymnasieskolan så att fler kan slutföra utbildning.

Löfte: Delade turer för anställda i vård och omsorg ska bort

Resultat: S uppger att regeringen har täta kontakter med Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att lösa frågan.

Löfte: Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras.

Resultat: Majoritet saknas i riksdagen.

Löfte: Gör det möjligt för 32 000 unga att ta traineejobb i

Resultat: De få traineejobb som blev av skrotas. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit ändå. Pengarna satsas på andra åtgärder.

Löfte: Inför maxtak på 15 barn i förskolan för småbarnsgrupperna

Resultat: Inget maxtak, men ett nationellt riktmärke har införts och statliga pengar satsats. Den genomsnittliga barngruppen har minskat sedan 2015.

Löfte: Mindre klasser i lågstadiet

Resultat: Enligt icke officiell statistik från Skolverket har genomsnittsklassen ökat. S pekar på att statliga pengar till mer personal i skolan har gjort att lärartätheten är stabil trots att antalet elever ökat kraftigt.

Löfte: Elever i åk 6–9 som inte nått kunskapsmålen ska gå i obligatorisk sommarskola.

Resultat: Det blev i stället obligatorisk för skolorna att erbjuda sommarskola för elever i åk 8 och 9. En utredning ansåg att sommarskola bör vara frivilligt för eleverna.

Löfte: Skolföretag ska öppet redovisa sin ekonomi.

Resultat: Lagrådet kritiserade förslaget från regeringen och det är oklart om en proposition läggs fram i riksdagen.

Löfte: Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande över friskoletableringar

Resultat: Regeringen lägger inget förslag eftersom stöd saknas i riksdagen. En utredning såg dessutom flera principiella hinder.

Löfte: Inför nationella kvalitetslagar med höga krav på bemanning i välfärden

Resultat: En utredning gjorde tummen ned och föreslog i stället vinsttak för skattefinansierade välfärdsföretag. Regeringen har lagt ett sådant förslag, som dock väntas bli stoppat i riksdagen.

Löfte: En garanti för att behandling av cancer ska påbörja senast fyra veckor efter diagnos ställts.

Resultat: S anser inte längre att en garanti för alla cancertyper är det bästa. I stället införs "standardiserade vårdförlopp", specifika för varje diagnos, med tidsgränser för olika moment. S hänvisar också till miljardsatsningar på vården, bland annat för kortare köer.

Löfte: Höj taket i sjukförsäkringen på sikt till tio prisbasbelopp och i ett första steg till åtta. Ersättningsnivån ska vara 80 procent under hela sjukdomsperioden.

Resultat: Taket höjs till åtta prisbasbelopp 1 juli (motsvarande månadslön på 30333 kronor) men ersättningsnivån går fortfarande ned från 80 till 75 procent efter 364 dagar.

Löfte: Ersättningsnivån i a-kassan ska vara 80 procent under hela perioden

Resultat: Taket i a-kassan har som utlovat höjts till 910 kronor per dag, men ersättningsnivån sänks fortfarande från 80 till 70 procent efter 100 dagar. S påpekar att man satsat på andra förbättringar av a-kassan.

Förslag: Underhållet av de svenska järnvägarna ska förstatligas.

Resultat: Trafikverket ska ta över besiktning av järnvägsunderhåll. Utredning har tillsatts om hur Trafikverket ska ta över basunderhåll från Infranord AB.

Löfte: Fler sexualbrott måste klaras upp

Resultat: Polisen lämnade över 11 procent fler våldtäktsärenden till åklagare 2017 jämfört med 2016, men samtidigt ökade våldtäktsärendena med 16 procent.

Löfte: SBAB ska tillföras nytt kapital (tre miljarder kronor årligen) för lån till bostadsbyggande.

Resultat: Har inte genomförts, men regeringen satsar flera miljarder kronor på byggbonus och investeringsstöd

Löfte: En jämställdhetsmiljard ska stimulera till jämlikt uttag av föräldrapenningen

Resultat: Ej genomförd. Däremot infördes en tredje pappamånad. Den förra Alliansregeringens jämställdhetsbonus har slopats.

Löfte: Polisutbildningen ska bli högskoleutbildning

Resultat: Ännu ej genomfört. S pekar på att stöd saknas i riksdagen. En utredning tillsattes som föreslog en högskoleutbildning

Löfte: inkomstklyftorna ska minska

Resultat: Enligt SCB har inkomstskillnaderna mätt i Gini-koefficienten ökat fram till 2016.

Källa: Socialdemokraternas valmanifest 2014, TT

Fotnot: Listan utgörs av ett urval av vallöften och gör inte anspråk på att vara komplett

ANNONS