Är det denna som hållit den svenska folksjälen vid liv de senaste 150 åren?
Är det denna som hållit den svenska folksjälen vid liv de senaste 150 åren?

"Vi har nog petat i den svenska folksjälen"

Vedspisar med posten och vedträn med protester – Boverket fick en rejäl överraskning av de starka reaktionerna på sina nya vedspisregler.

ANNONS

Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, medger att de blev rätt förvånade över alla reaktioner de fick på de nya reglerna som presenterades i slutet av 2017.

- Vi har nog petat i den svenska folksjälen, säger han.

Det tog ett tag innan det gick upp för folk vad förslagen innebar, berättar han. Men då blev det desto mer ståhej. Vedspisupproret startade i början av 2018, och fick blixtsnabbt upp mot 20000 engagerade medlemmar.

ANNONS

- De var ute på remiss först, men då fick vi inga reaktioner.

Långt från verkligheten

Han tror att det handlar om konflikten mellan stad och land.

- Man tycker nog att vi sitter och bestämmer långt bort från verkligheten. Men det här Vedspisupproret är en påläst och engagerad grupp.

Nu har regeringen fått bakläxa i vedspisfrågan, det är i alla fall så Peter Fransson vill se det. Men frågan har hamnat i Boverkets knä igen, konstaterar han.

- Ja, vi har väl också fått lite bakläxa, vi ska utreda konsekvenserna igen. Lite djupare den här gången, vi ska ta med kulturhistoriska aspekter liksom beredskapsaspekter.

Resultat i juni

I juni ska ett färdigt resultat finnas, som ska ut på remiss. Vad det kommer att innebära är för tidigt att säga nu, förklarar han.

ANNONS

Men de argument som Vedspisupproret anfört spelar inte in i den utredning som görs nu, förklarar han.

- Nej, det gör de inte. Vi har fått uppdraget av regeringen, det är det som avgör i slutändan. regeringen har inte bett oss att ändra reglerna, men vi tittar också på det parallellt, annars skulle de nya reglerna träda i kraft i oktober, säger Peter Fransson.

TT

Fakta: Konsekvenserna utreds

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att komplettera utredningen om konsekvenser av Boverkets ändrade regler för rumsvärmare, bland annat vedspisar. Uppdraget gäller bara begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder.

Boverket ska nu undersöka:

- konsekvenser för enskilda

- hur kulturhistoriska aspekter påverkas

- hur miljö, klimat och hälsoaspekter påverkas

- hur krisberedskapen påverkas

- frågan om brandskydd

- de nya reglernas betydelse i ett internationellt sammanhang

konkurrensaspekter

- hur tillverkare och företag som handlar med begagnade rumsvärmare påverkas.

Ett färdigt resultat av utredningen ska vara klart i juni och skickas ut på remiss. I september ska resultatet av utredningen redovisas.

Källa: Boverket

Bakgrund: Turerna kring vedspisreglerna

Bakgrunden är ett EU-direktiv om skärpta miljökrav för fastbränsleeldning i byggnader. Syftet var bland annat bättre energiutvinning och minskade utsläpp.

Boverket utfärdade nya regler 2017, som avser nyinstallation av fastbränslepannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, vedspisar och kökspannor. Reglerna gäller dock inte öppna spisar och kakelugnar. Reglerna skulle träda i kraft fullt ut i september 2019.

De skärpta kraven innebar förbud mot att installera gamla, renoverade spisar och kaminer, den som vill sätta in en sådan måste välja en nytillverkad, CE-märkt spis, kamin eller panna.

Den som redan hade en gammal sådan berördes dock inte – de innebar inte något förbud mot vedspisar. Men – inledningsvis diskuterade ett skrotningssystem för gamla vedspisar. Det väckte misstro, och många uppfattade reglerna som ett första steg mot ett förbud.

Protesterna lät inte vänta på sig. I februari förra året startade Facebookgruppen Vedspisupproret, som snabbt fick upp mot 20000 medlemmar. Argumenten mot reglerna var dels att de var tveksamma ur miljösynpunkt och alltför petiga och godtyckliga, dels att de motverkade krisberedskap och dessutom bara ledde till ökade kostnader för den som vill ha en köksspis installerad.

Gruppen uppmanade till protester, bland annat skickades vedträn till både Boverket och Regeringskansliet med protester skrivna på, som måste diarieföras som inkommande post. Därefter trappades kampen upp. Hela vedspisar i gjutjärn skickades till myndigheterna.

Kanske hade protesterna effekt. Riksdagen tillbakavisade de föreslagna ändringarna. Nu har den nya regeringen gett Boverket ett nytt utredningsuppdrag, som kan ses som en bakläxa. Övergångsbestämmelser förlängdes. Konsekvenserna av de nya reglerna ska utredas och resultatet ska redovisas i september i år.

Källa: Boverket, Vedspisupproret

ANNONS