Wallström: UD måste bli bättre på öppenhet

Utrikesminister Margot Wallström medger att UD måste bättra sig vad gäller öppenhet, efter kritik om hanteringen av utvärderingen av kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd. Men oppositionen har från start drivit kampanj mot kampanjen, enligt henne.

ANNONS

Enligt Wallström (S) handlar anmälan till KU från moderaten Jonas Jacbsson Gjörtler inte om oro för hur regeringen och UD lever upp till grundlagens krav på öppenhet och att följa offentlighetsprincipen.

Hon har inga synpunkter på den specifika KU-anmälan, understryker hon samtidigt. Hon går gärna till KU och redogör för hur UD arbetar med öppenhet och att följa offentlighetsprincipen.

- Men det här handlar om något annat. I samma ögonblick som vi lyckades att få in Sverige i FN:s säkerhetsråd då startade oppositionen en kampanj om kampanjen, säger Wallström och tillägger att "det har de inte haft något för".

ANNONS

- Två rapporter som riksdagen själv gjort, där den haft tillgång till allt material, har sagt att det inte finns några felaktigheter eller oegentligheter överhuvudtaget. Men man har påpekat att registreringen av handlingar skulle ha varit snabbare, säger Wallström.

På frågan om hon kan gå i god för att UD inte har sorterat ut pinsamma, negativa eller tråkiga uppgifter, från den utvärdering om säkerhetsrådskampanjen som UD beställde av förre ambassadören Anders Lidén, svarar Wallström:

- Nu ska KU granska det här, vi har ingenting att dölja. Vi har inget att skämmas för.

Hon poängterar att riksdagens utrikesutskott har bjudits in till UD för att studera den del av rapporten som UD först sade inte fanns, när medier och utrikesutskottet frågade efter den. Nu säger UD att det är arbetsmaterial och det ska utskottet få ta del av.

ANNONS

Inte intresserade

Wallström anklagar oppositionen för att vara ointresserad av vad regeringen gör i sakfrågor i säkerhetsrådet.

- Det här är ett sätt att slippa prata om Syrien, Jemen eller de frågor vi arbetar med dagligdags.

TT: Så du menar att det är en ren politisk kampanj och att det inte har något med grundlagsskyldigheter att göra?

- Så är det, tyvärr, säger utrikesministern.

Finns brister

Hon medger att det finns stora brister i hur UD lever upp till grundlagens krav på öppenhet.

År efter år har regeringskansliet, särskilt UD, fått kritik från konstitutionsutskottet och justitieombudsmannen, bland andra, för att inte följa offentlighetsprincipen. I december tillsatte Wallström en arbetsgrupp ledd av UD:s rättschef som ska titta på vad som kan förbättras. Granskningen ska vara klar den 28 februari.

- Så fort hon presenterar sitt förslag kommer jag att se till att vi genomför förbättringsåtgärder så snabbt vi bara kan och det har vi redan gjort i sättet att utbilda våra tjänstemän på UD för att förbättra rutiner och minska det som ibland kan betecknas som slarv, säger Wallström.

ANNONS

Hon framhåller som förklaring till varför läget är som det är att UD har så många komplicerade ärenden, med många inblandade och många sekretesshänsyn.

- Det kan vara otroligt många handlingar som måste sekretessgranskas, det är ett extra moment samtidigt som alla på UD har fått väldigt mycket mer att göra.

TT

Fakta: KU-anmälan

Den anmälan som har gjorts till riksdagens konstitutionsutskott (KU) har gjorts av Moderaternas utrikespolitiske talesperson Jonas Jacobsson Gjörtler.

Gjörtler vill att KU granskar UD:s och utrikesminister Margot Wallströms hantering av den utvärdering av regeringens kampanj för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd.

Utvärderingen presenterades i form av 13 sidor slutsatser i mars 2017. Utredaren, den tidigare FN-ambassadören har sagt att det han lämnade in var på 44 sidor, men UD förnekade att de felande sidorna alls fanns är utrikesutskottet och medier bad att få se dem.

UD har sedan backat och sagt att sidorna, eller arbetsmaterialet som UD benämner det, faktiskt finns.

Jacobsson Gjörtler anser att UD genom att inte ha lämnat ut materialet riskerat att "undergräva riksdagens kontrollmakt.

ANNONS