Arktis krympande isar gör området mer attraktivt för bland annat sjöfart. Här en bild från Nordvästpassagen. Arkivbild.
Arktis krympande isar gör området mer attraktivt för bland annat sjöfart. Här en bild från Nordvästpassagen. Arkivbild.

WWF: För lite görs för miljön i Arktis

Världsnaturfonden (WWF) är kritisk till hur de åtta länderna i Arktiska rådet agerar. I en rapport från WWF uppges att länderna inte gör tillräckligt för att mota den negativa miljöutvecklingen i Arktisområdet.

ANNONS
|

I WWF:s rapport står det att länderna i Arktiska rådet (Sverige, Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland och USA) visserligen tar hänsyn till ekosystemet när nya aktiviteter planeras i regionen, men sedan säkerställer man inte att skyddsåtgärderna verkligen följs.

"Klimatförändringarna i Arktis går mycket snabbt eftersom området värms upp två till tre gånger snabbare än resten av världen. Det behövs mycket kraftfullare insatser för att vända den här farliga utvecklingen. I annat fall kommer den biologiska mångfalden och de människor som är beroende av den ta ännu mer skada och vi riskerar förödande konsekvenser som sträcker sig långt utanför Arktis", säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF Sverige i ett pressmeddelande.

ANNONS

Arktis krympande isar gör området mer attraktivt för sjöfart, gruvor och för olje- och gasföretag, menar WWF. Och länderna får sämst betyg just för sjöfarten som bedrivs i de arktiska vattnen.

Länderna misslyckas enligt WWF med att se att till att fartygen minskar sina växthusgasutsläpp i regionen. Dessutom brister övervakningen av sjöfartstrafiken och kontroll saknas för Arktis ekologiskt viktiga marina områden.

"Sverige får bra betyg i granskningen, även för vår sjöfart. Men då ska vi komma ihåg att vi inte har någon kust som gränsar till Arktis. Därför har vi knappt någon sjöfart i området att tala om i jämförelse med de andra länderna. Det beror alltså inte på att den svenska sjöfarten ställt om och minskat sina utsläpp", säger Tom Arnbom, Arktisexpert vid WWF Sverige i pressmeddelandet.

TT

Fakta: Arktiska rådet

Arktiska rådet skapades av medlemsländernas miljöministrar 1987.

Rådet har åtta permanenta medlemmar: Danmark (med Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA. Därtill kommer tolv länder med observatörsstatus, där bland annat Kina, Indien, Japan och ledande EU-länder ingår.

Rådets största framgångar hittills är enligt bedömare två bindande samarbetsavtal om räddningstjänst respektive hantering av stora oljeläckor i Arktis. Rådets arbetsgrupper bedriver också arbete inom områden som biologisk mångfald, miljöövervakning, utveckling av klimatmodeller, skydd av havsmiljön och utfasning av miljögifter.

ANNONS