Inrikesminister Anders Ygeman anländer till justitieutskottets möte i riksdagen.
Inrikesminister Anders Ygeman anländer till justitieutskottets möte i riksdagen.

Ygeman tycker han uppfyllt sitt ansvar

Inrikesminister Anders Ygeman (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) anser båda att de har tagit ansvar för att minimera skadorna efter IT-affären på Transportstyrelsen. Men oppositionen ser stora brister i statsrådens agerande.

ANNONS

När två av de tyngsta statsråden mötte riksdagens utskott kretsade frågorna främst kring regeringens informationsvägar och eventuella åtgärder som vidtagits.

Anders Ygeman var det första statsrådet som fick vetskap om Tranportstyrelsen IT-affär. Han informerades av Säkerhetspolisen (Säpo) i januari 2016.

- Jag fick information om att en förundersökning hade inletts och att en del av den mest skyddsvärda informationen skulle kunna ha röjts på grund av det brottsliga agerandet på Transportstyrelsen, säger Anders Ygeman.

ANNONS

Säkerställde åtgärder

Ygeman säger att han värderade informationen som allvarlig och då säkerställde att berörda departement; försvarsdepartementet och näringsdepartementet, var informerade och att de vidtog adekvata åtgärder. Men han informerade inte statsministern.

- Regeringskansliet är så organiserat att respektive departement är ansvarig för att informera respektive statsråd. Det fungerade tydligen på försvarsdepartementet men fungerade mindre bra på näringsdepartementet, säger Anders Ygeman och tillägger att "det här inte är något man pratar om på en fikarast".

Försvarsminister Peter Hultqvist fick veta om problem i samband med en outsourcing på Transportsstyrelsen som rörde säkerhetsklassad information i mars 2016 av tjänstemän på departementet.

- Jag försäkrade mig om Försvarsmakten vidtog åtgärder i sammanhanget. Det var det viktiga ansvaret för oss att ta i förhållande till myndigheten, säger Hultqvist.

Både Ygeman och Hultqvist anser att de har vidtagit de åtgärder som kan förväntas av dem och därmed uppfyllt sitt ansvar i ärendet.

ANNONS

- Jag är ansvarig för den myndighet som har upptäckt missförhållandet på Transportstyrelsen och har agerat, säger Anders Ygeman.

"Samarbetar inte"

Där håller oppositionen inte med. Kritiken ligger framför allt i informationshanteringen som anses alltför stelbent och långsam.

- Jag har väldigt svårt att förstå att informationen som inrikesministern fått ta del av inte har gjort att man informerat bredare. Det här är en allvarlig säkerhetsskandal som i grunden handlar om rikets säkerhet, säger Tomas Tobé (M), ordförande i justitieutskottet.

Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) tycker att kommunikationen mellan statsråden i regeringen är en allvarlig brist som kommit fram i ljuset av IT-skandalen på Transportstyrelsen.

- Den samarbetar inte utan alla arbetar i sin fåra och inte tillsammans, säger han.

ANNONS

Enligt honom kunde Hultqvist inte heller redogöra för vad som gjorts konkret för att stoppa skadeverkningarna av Transportstyrelsens hantering när det konstaterats att den inneburit en risk för att säkerhetsklassad information hamnat i fel händer.

- Ryggmärgsreflexen hos varje minister som får reda på att det här pågår borde ju vara att det måste stoppas så fort som möjligt, säger Allan Widman.

TT

Bakgrund: Transportstyrelsens IT-affär

I april 2015 får IBM uppdraget att ta över Transportstyrelsens IT-drift.

Flera gånger under 2015 beslutar generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter.

I juni ifrågasätter internrevisorn om beslutet är rätt. Styrelsen agerar inte.

Sommaren 2015 inleder Säkerhetspolisen en kontroll av överflyttningen av IT-driften. Oro finns att känsliga uppgifter kan hanteras fel.

I januari 2016 inleds en förundersökning mot Ågren om misstanke om att hon som chef tagit beslut som riskerar att röja sekretessbelagda uppgifter.

I januari 2017 får Ågren sluta med motiveringen att "regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas".

Den 6 juli blir det via medierapporter känt att Ågren erkänt brott angående datahanteringen och godtagit böter på 70000 kronor.

Den 18 juli meddelar infrastrukturminister Anna Johansson (S) att myndighetens styrelseordförande Rolf Annerberg får sluta.

Regeringens hantering är KU-anmäld av Mikael Oscarsson (KD).

Källor: Dagens Nyheter, SvD, TT:s nyhetsarkiv, regeringskansliet

ANNONS